Vem får hyresrätten när ett samboförhållande upphör?

FRÅGA
Hej, är sambo med ny man sedan ett år, bor i hyresrätt som jag haft i över 20 år. Egna barn utflugna. Vem behåller hyresrätten om vi separerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som reglerar egendom i samboförhållanden finns i sambolagen (SL).

Om ni skulle flytta isär så innebär det att ert samboförhållande upphör enligt 2 § SL. Då ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning, om någon av er begär det, enligt 8 § SL. Hyresrätten utgör dock inte samboegendom eftersom det inte förvärvats för gemensam användning, du har ju förvärvat den långt innan han flyttade in i den, enligt 3 § SL. Han kan därför inte överta hyresrätten genom bodelning.

Även om hyresrätten inte utgör samboegendom så är den er gemensamma bostad eftersom du innehar den med hyresrätt och den är avsedd för ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet, enligt 5 § SL. Din sambo har då en viss möjlighet att överta bostaden om ert samboförhållande upphör. Detta om han behöver bostaden bäst och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt enligt 22 § SL. Eftersom ni inte har gemensamma barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl är ett väldigt högt ställt krav och chansen för honom att få överta hyresrätten om samboförhållandet upphör är väldigt liten när ni inte har gemensamma barn.

Som huvudregeln kommer du således få behålla hyresrätten om ert samboförhållande skulle upphöra. Det finns dock en väldigt liten chans för honom att överta den.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?