FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/06/2022

Vem får huset vid bortgång: Styvföräldern eller barnet?

Min pappa är gift med min styvmamma (som inte har barn). Huset de bor i ägs helt av min pappa. Om pappa går bort först, vad händer då med huset? Ärver jag det? Min pappa är även väldigt dement. Finns det något jag bör göra nu i förväg? Min styvmamma sköter hans ekonomi och papper etc. Förmodligen helt i goda avsikter, men kanske jag borde göra något?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du vad som kommer hända med din fars hus när han går bort.


Enskild egendom ingår inte i bodelningen

En bodelning ska alltid göras när den avlidne var gift (ÄB 23:1). Det betyder i grova drag att allt som makarna ägde ska delas lika mellan dem. Hur bodelningen görs kan förändras om egendom har gjorts om till enskild egendom. Ett föremål som har gjorts till enskild egendom kommer inte att hamna i bodelningen (ÄktB 10:1). 


För att en egendom ska bli enskild krävs det olika förutsättningar, exempelvis:

– Det står i äktenskapsförordet att saken ska vara enskild egendom

– Egendomen ska ha getts i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom

– Egendomen ska ha ärvts där det som i ett testamente att egendomen ska vara enskild

(ÄktB 7:2)

Nu vet jag inte om din far köpte huset eller fick det i en gåva eller liknande. Utifrån din fråga antar jag att det huset inte är enskild egendom utan anses då vara giftorättsgods och ska därför vara med i bodelningen. 


En bodelning kan då se ut så här:

Din far har huset som är värt 1 000 000 kr och annan egendom för 600 000. Han har då giftorättsgods på totalt 1 600 000 kr.

Hans fru har giftorättsgods som är värt 1 400 000 kr

Hade parterna haft några skulder ska det dras av på deras giftorättsgods (ÄktB 11:2)

I en bodelning sammanslås värdet på allt giftorättsgods innan det delas jämnt mellan makarna (ÄktB 11:3)


I det här fallet hade det sett ut så här:

1 600 000 + 1 400 000= 3 000 000 kr

3 000 000/2= 1 500 000

Pappa: 1 500 000 kr

Styvmamma: 1 500 000 kr

Vardera make kommer därför få en andel på 1 500 000 kr som då fördelas i lotter. Att det fördelas på lotter betyder att makarna då får den egendomen som inte överstiger deras andel.  

Exempelvis: Makarna bestämmer att person x får bilen men att person y behåller båten.


Gällande huset

Eftersom bodelningen då sker när din far har gått bort finns det en stor sannolikhet att din styrmamma kommer få ta över huset eftersom hon anses vara i bäst behov av det (ÄktB 11:8 första och tredje stycket). Det betyder att din styrmamma får huset på sin lott genom bodelningen och då kommer du inte kunna ärva huset. Det kräver då att huset INTE är enskild egendom (ÄktB 11:8 första stycket). 


Om styvmamman inte tar huset på sin lott

Låt säga att din styvmamma väljer att inte ta huset på sin lott utan den hamnar på din pappas lott. Det som din pappa då har kvar eftersom bodelningen kallas kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att barnen ärver efter sina föräldrar (ÄB 2:1). Eftersom din styvmamma inte är kvinnan han fick dig med, betyder det att du får ditt arv direkt (ÄB 3:1). Det betyder att du inte behöver vänta tills hon går bort för att kunna ärva huset (ÄB 3:1 första stycket)


Sammanfattningsvis: Om din far går bort finns det en stor chans att din styvmamma får huset genom bodelningen och då kommer du inte kunna ärva den. Om huset är enskild egendom kommer den inte ingå i bodelningen och då kommer du ärva det. Skulle styvmodern inte vilja ha huset genom bodelningen kommer du få ärva huset direkt utan att behöva vänta tills hon går bort. 


Mina rekommendationer: Ur en juridisk synpunkt kommer du förmodligen inte ärva huset om inte huset är enskild egendom. Om du vill ha huset rekommenderar jag att du och familjen diskuterar hur ni vill göra med huset efter det att din far går bort. 

Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline! 

Med vänliga hälsningar, 

Olivia SjöströmRådgivare