Vem får hunden vid skilsmässa?

2016-03-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag skaffade en hund 2011 där jag står som ägare. Under denna tid var jag även inneboende hos min nuvarande fru. Vi gifte oss 2014 och nu är vi uppe i en skilsmässa. Min fråga är vem som har rätt till hunden? Då det är mycket konflikter just nu kring detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har rätt till ett husdjur vid skilsmässa och bodelning.


Gällande rätt

Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) är det makarnas giftorättsgods som ska ingå vid bodelning. Enskild egendom ska alltså inte delas upp.

Vad som utgör enskild egendom stadgar 7 kap 2 § ÄktB, det är bland annat:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

Giftorättsgods är allt det som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB.

Makars andelar av giftorättsgodset ska beräknas och sen ska en lottläggning göras, 11 kap 7 § ÄktB. På det sättet får makarna egendom med ett värde som motsvarar deras egen andel i giftorättsgodset. Så långt det är möjligt har en make rätt att få den egendom som den själv äger.


Vad som gäller för dig

En hund räknas som lös egendom, likt andra ägodelar. Om du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord och angivit hunden som någons enskilda egendom hålls den alltså helt utanför bodelningen eftersom bara giftorättsgods ingår i bodelningen. Om ni inte gjort detta är hunden att anse som giftorättsgods. Då ska hundens ekonomiska värde ingå i bodelningen och kommer påverka din och din frus andelar i det sammanlagda giftorättsgodset. Baserat på denna andel ska ni göra en lottläggning. Då det är du som har köpt och står som ägare till hunden har du enligt huvudregeln rätt att räkna hunden till din lott.


Sammanfattning

Du som ägare av hunden har alltså som huvudregel rätt att behålla den, även om dess ekonomiska värde eventuellt ska ingå i bodelningen. Om du på något sätt får problem när ni ska göra bodelningen, eller i övrigt kring skilsmässan kan du anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.se

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88157)