Vem får göra bouppteckning?

FRÅGA
Får min syster göra boupptäcknig efter vår far? Jag har inte haft nån el har någon insyn i hans ekonom?+
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första krävs det två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar för bouppteckningen. Dessa förrättningsmän ska utses av dödsbodelägarna eller av den dödsbodelägare med bäst insyn i dödsboet. Den som bäst känner till dödsboet ska lämna uppgifter om det till förrättningsmännen. Är det således din syster som har bäst insyn i er fars dödsbo är det rimligt att det är hon som ska lämna uppgifter om det till förrättningsmännen.

Ansvaret för att bouppteckning görs ligger på dödsbodelägarna men den person som tagit hand om den avlidnes egendom har det yttersta ansvaret för att bouppteckningen blir utförd.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?