Vem får bostadsrätt vid upphörande av samboförhållande?

Hej

Jag och min sambo har separerat och det var min sambos val, samt att det var min sambo som valde att flytta från våran bostadsrätt. Bostadsrätten tog jag lån för och köpte men vi flyttade dit tillsammans.

När jag försökte att läsa i sambolagen vad som gäller ang bodelning så blev jag lite fundersam. Jag förstår att bostadsrätten blir en gemensam egendom och att bodelning ska ske inom ett år. Men när jag läser under paragraf 22 så tolkar jag det som att bostadsrätten automatiskt tillfaller mig efter 3 månader eftersom att min sambo valde att flytta och skaffa nytt boende. Tolkar jag det fel????? Se nedan.

Övertagande av bostad i vissa fall

22 § Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i bostaden.

Med vänlig hälsning Maria

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att ni inte har något samboavtal eftersom det inte framgår något om det i frågan.

Först och främst bör påpekas att 22 § sambolagen inte är tillämplig i ert fall, eftersom bostadsrätten utgör samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag (möbler och annat lösöre i hemmet) som förvärvats för gemensam användning, vilket framgår av 3 § sambolagen. Eftersom bostadsrätten köptes för att ni gemensamt skulle bo där anses den förvärvad för gemensam användning, även om du själv har stått för kostnaden, lån osv. 22 § är således inte tillämpning eftersom denna paragraf endast gäller när hemmet inte är samboegendom.

För att bodelning ska ske krävs att någon av samborna begär det enligt 8 §. Eftersom din (före detta) sambo valt att flytta och skaffa nytt boende kan det tänkas att han/hon inte på egen hand kommer kräva detta. Jag rekommenderar således att du inte framställer krav på bodelning och avvaktar. Om din före detta inte framställer något krav kommer bostaden och alla dess möbler som Du har köpt att stanna hos dig. Krav om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, dvs när den ena flyttade ut. Begär inte din före detta bodelning inom ett år är alltså bostaden din.

Skulle din före detta begära bodelning så tillfaller bostaden den som bäst behöver den, mot avräkning (16 §). Detta innebär att den som får bostaden på sin lott måste kompensera den andre ekonomiskt så samborna får lika mycket vardera efter bodelning har förrättats. Tanken med bodelning är ju att båda samborna ska få lika mycket ur samboegendomen (se 14 §).

Vem som bäst behöver bostaden är svårt att säga utan väldigt ingående information om sambornas levnadssituation. Om samborna exempelvis har barn ihop och den ena föräldern ska vara boendeförälder anses oftast denne sambon ha bäst behov.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”