Vem får bo kvar i sambobostaden efter separation?

Hej min fråga är, jag och min sambo flyttade in i nuvarande hyresrätt 2014. Nu ska vi separera. Vi har 2, barn 4 och 7 år gamla. Problemet är vem får bo kvar i lägenheten, kontraktet står på henne eftersom jag har en skuld på kronofogden, därav kan jag inte få något kontrakt. Finns det någonting som talar för att jag kan bo kvar enligt lag.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer nedan förklara hur en sambobodelning går till, och vad som gäller angående sambors gemensamma bostad efter en separation.

Då det rör sig om ett samboförhållande är det sambolagen (samboL) som gäller. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § SamboL). Om ingen part begär det sker alltså ingen bodelning. Det som ingår i bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Bostaden ingår endast om det har förvärvats för gemensamt brukande. Skulle den som äger bostaden ha förvärvat den långt innan samboförhållandet uppstod utgör alltså bostaden inte samboegendom. Då det framgår att ni flyttade in dit ihop, så utgör er lägenhet gemensam bostad och ska därför ingå i en bodelning.

Om en bodelning begärs ska samboegendomen (alltså bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) vid bodelningen delas lika mellan samborna. För att få ut den summa som ska delas lika mellan samborna, måste först vardera sambons andel i samboegendomen räknas ut. Vid beräkningen av sambornas andelar ska sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen. Det som sedan återstår av samboegendomen (dvs er gemensamma bostad och bohag) efter skuldavräkningen ska delas lika mellan er. Allt detta enligt 12-14 §§ SamboL. Vardera sambo behåller som huvudregel sin egendom och den som har mest samboegendom bestämmer vad som ska utges till den andra för att ni ska gå därifrån med hälften var.

Dock ska den som har bäst behov av bostaden ha rätt till den 16 § 2 st SamboL. Rätten att få bostaden innebär inte att den sambo som lämnar ifrån sig den även förlorar värdet av denna. När en sambo övertar bostaden ska värdet av denna avräknas på värdet av sambons andel. För att en sambo ska överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon krävs dock att övertagandet även med hänsyn till övriga omständigheter kan anses skäligt. Om det finns barn i samboförhållandet och barnen huvudsakligen kommer att bo hos den ena sambon torde denna sambo i regel ha störst behov av bostaden. Omständigheter som kan vägas in vid behovsprövningen kan också vara en sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll. Jag vet tyvärr för lite om omständigheterna i ditt fall för att göra en bedömning om dina chanser att få bostaden, troligtvis är det den som kommer ha barnen mest som även får behålla bostaden.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”