Vem får bevittna ett testamente?

2017-06-15 i Testamente
FRÅGA
jag är ensamstående utan barn. skrivit ett testamente. frågan är vem kan bevittna detta testamente så att det blir rätt och riktigt utan några ifrågasättande.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som får vara testamentsvittne följer av 10 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). I första stycket följer allmänna kvalifikationskrav, i andra stycket följer särskilda jävsbestämmelser.

Första stycket föreskriver att:

Vittnet inte får vara under 15 år.

Vittnet får inte pga. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Vittnet får inte vara testators make.

Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.

Andra stycket föreskriver att:

Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv.

Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till vittnets make.

Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st.

Sammanfattningsvis, uppfyller vittnet de krav som ovan föreskrivs får personen i fråga bevittna ditt testamente.

Vidare, notera också de formkrav som ställs på testamentet i 10 kap. 1 § ÄB, dessa formkrav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara att betrakta som giltigt. Notera också 10 kap. 2 § ÄB. 10 kap. 2 § ÄB föreskriver att vittnena bör anteckna sitt yrke och sin hemvist, intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Om denna rekommendation följs, följer att den som påstår att testamentet är ogiltigt har bevisbörda för sitt påstående, testamentet presumeras alltså vara giltigt, vilket underlättar för dig vid eventuell framtida tvist.

Ärvdabalken hittar du här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94218)