FrågaAVTALSRÄTTAvtal04/04/2019

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

Kalle är ogift och vill skriva en framtidsfullmakt för sin son Bo.

Kan Bos svärföräldrar bevittna framtildsfullmakten?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig ska den enligt lagen om framtidsfullmakt 4 § vara skriftlig. Dessutom ska två vittnen närvara när fullmaktsgivaren, i detta fallet Kalle, skriver under fullmaktshandlingen alternativt intyga att han skrivit under handlingen. Vittnena måste ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.

Vittnen får enligt lagen om framtidsfullmakter 4 § och ärvdalbaken 10 kap 4 § 1st inte vara fullmaktshavaren eller make, sambo, förälder, syskon eller barn till Kalle. Inte heller Kalles svåger eller svägerska får vara vittnen. Vittnena får dessutom inte vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som innebär att personen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Detta innebär att Bos svärföräldrar kan bevittna framtidsfullmakten om de uppfyller resterande krav för att bevittna framtidsfullmakten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?