Vem får bestämma var en avliden person ska begravas?

FRÅGA
Hej!Makan till den avlidne vill ha makens urna i stad M. Den avlidne var 40 år vid frånfället. Paret hare inga barn tillsamman. Den avlidne hade en flicka i ett tidigare förhållande. Flickan är i dag 15 år. Dessa hade ingen kontakt. Föräldrarna har inte brytt sig om sin son på många år.Föräldrarna till den avlidne vill att han skall ligga på ett ställe men makan på ett annat.Om dom inte kommer överens måste man då vända sig till Länstyrelsen? Vem har de tolkningsrätten ang denna fråga?Tacksam för svar.'Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som får bestämma var mannen ska begravas och om hans närstående behöver kontakta länsstyrelsen ifall de inte kan komma överens.

Med ordet "tolkningsrätt" antar jag att du syftar på om någon närståendes röst ska väga tyngre än de andras.

Jag kommer att hänvisa till begravningslagen (BegrL) i mitt svar. I den står det inte vem som får bestämma begravningsplats när en person har dött, men däremot hur det ska gå till när personens närstående inte kan komma överens om platsen.

Mannens eventuella önskemål bör respekteras

I första hand gäller att den avlidne mannens vilja bör respekteras så långt det är möjligt (5 kap. 1 § BegrL). Mannens närstående bör alltså ta hänsyn till hans önskemål om begravningsplats, om han någon gång sa eller skrev ned ett sådant. Detsamma gäller om mannen önskade att en specifik person skulle ta hand om hans begravning.

De närstående kan begära medling

I andra hand kan mannens närstående begära medling hos den aktör som är ansvarig för begravningsverksamheten på mannens senaste folkbokföringsort (5 kap. 3 § första stycket BegrL). Ansvarig är antingen Svenska kyrkan eller kommunen – det varierar beroende på ort.

Vid medlingen får de närstående hjälp med att försöka komma överens om begravningsplatsen. Det är först om medlingen inte leder till någon överenskommelse som länsstyrelsen kommer in i bilden. Den person som har varit medlare skickar då vidare ärendet dit (5 kap. 3 § andra stycket BegrL).

Om medlingen inte leder till en överenskommelse får länsstyrelsen bestämma

I sista hand är det alltså upp till länsstyrelsen att bestämma vem som får välja begravningsplats åt mannen (5 kap. 4 § första stycket BegrL).

Vid prövningen får mannens egna önskemål störst betydelse. Om han inte lämnade några önskemål efter sig tittar länsstyrelsen istället på vilka relationer som de närstående hade till honom (5 kap. 4 § andra stycket BegrL). Då kan en stark personlig anknytning till mannen gå före ett släktskap till honom.

Därmed är det möjligt att länsstyrelsen beslutar att mannens maka får bestämma begravningsplats - dels eftersom hon var gift med honom, dels på grund av att mannen inte verkar ha haft en nära relation till föräldrarna. Jag kan dock inte säga något säkert eftersom det är länsstyrelsen som fattar beslutet.

Sammanfattning

Det är i första hand den avlidne mannens egna önskemål som ska ges företräde när begravningsplatsen väljs.

I andra hand kan mannens närstående begära medling för att komma överens om begravningsplatsen.

I sista hand tar medlaren kontakt med länsstyrelsen, som i sin tur fattar beslut om vem av de närstående som får bestämma begravningsplats. De närstående behöver alltså inte kontakta länsstyrelsen själva.

Det finns inget klart svar på vem av de närstående som ska ges en "tyngre" röst än de andra. Om de inte kan komma överens själva eller genom medling är det helt enkelt länsstyrelsen som beslutar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (794)
2020-03-31 Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom
2020-03-29 Villkora testamente
2020-03-27 Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?
2020-03-12 Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

Alla besvarade frågor (78662)