Vem får behålla hyresrätten när sambor separerar?

FRÅGA
Hej jag undrar hur man går till väga om både mannen o kvinnan stårPå lägenhets kontraktet och har ett barn ihop men ska separera o mannen vägrar flytta plus att barnet har förskolan i området där de bor. Kvinnan vill bo kvar i lägenheten tillsammans med deras gemensamma barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan jag svarar på din fråga vill jag klargöra att jag kommer att utgå från att mannen och kvinnan här är sambor då du inte har nämnt att de ska vara gifta.

I sambolagen finner du bestämmelserna som reglerar samboförhållandet t.ex. om samboegendom och vad händer när sambor ska flytta isär.

En hyresrätt anses som samboegendom om den har skaffats för att användas tillsammans, 3 § sambolagen. Dessutom måste den vara sambors gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § st. 1 p. 3 sambolagen.

När sambor separerar ska en bodelning av samboegendomen göras, 8 § sambolagen. Den gemensamma bostaden får övertas av den sambo som bäst behöver den, efter en skälighetsbedömning, 16 § sambolagen. I bedömningen tas hänsyn till bl.a. vem barnet kommer att bo hos eftersom barnet ska helst inte tvingas flytta. En annan omständighet som har haft betydelse i praxis är om den ena sambo har en stark släktankytning till bostaden.

Med ett samboavtal kan du däremot avtala bort sambolagen t.ex. att hyresrätten inte ska utgör samboegendom eller att bodelning inte ska ske. Detta ska göras vid samboförhållandet ingång eller under samboförhållandet, 9 § sambolagen. Det är dock även möjligt att inför ett omedelbart förestående separation skriva ett föravtal om det kommande bodelningen, 10 § sambolagen.

Ifall hyresrätten inte utgör samboegendom finns det en annan regel i 22 § sambolagen som möjliggör övertagande av hyresrätten ändå. Regeln gäller t.ex. när hyresrätten har använts som gemensam bostad men inte har förvärvats för gemensam användning, eller när det finns ett samboavtal som har avtalat att den inte är samboegendom. Speciell hänsyn tas till förekomsten av gemensamma barn. En liknande skälighetsbedömning såsom i 16 § sambolagen görs även här. En viktig skillnad från 16 § är dock att anspråket på att överta ska framställas senast ett år efter separationen, eller senast tre månader efter att sambon lämnar lägenheten, se 22 § st. 2 sambolagen.

Eftersom kvinnan vill bo kvar med barnet finns det minst ett skäl till att hon ska få behålla hyresrätten i detta fall. Däremot vill jag påminna att det kan finnas andra omständigheter av betydelse som paret ska ta hänsyn till.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88149)