Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?

FRÅGA
Min dotter har precis brutit sitt samboförhållande med en kriminell missbrukare. De köpte en hund tillsammans, hon betalade mer än vad han gjorde men, han skrev sej som ägare hos jordbruksverket och hon lät honom göra det. Hon har skött hunden, betalat maten och tagit alla veterinärkostnader och står på försäkringen. Han är labil och våldsam, slår inte hunden men slår sönder grejor och är högljudd så hunden är rädd för honom. Han vägrar min dotter att ta över hunden trots att hon vet att hunden far illa hos honom, hunden får inte mat och rastas inte när det behövs pga att han ligger utslagen av droger. Finns det någon chans att få ägarskapet överskrivet på henne eller är hon chanslös att rädda hunden pga att han står som ensam ägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka lagar är tillämpliga?

Enligt 7 § sambolagen räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror därmed på vem som köpte hunden. Eftersom din dotter och hennes sambo köpte hunden tillsammans blir samäganderättslagen (SamägarL) tillämplig.

Kan din dotter ha äganderätt till hunden?

Enligt huvudregeln så är det den som står på kontraktet som är ägaren till hunden. Vem som är skriven som ägare hos Jordbruksverket har dock ingen större juridisk relevans utan det är köpeavtalet som gäller. I vissa fall kan det även vara fråga om gemensamt ägande enligt SamägarL.

Om din dotter och hennes ex köpte hunden tillsammans så är båda lika stora ägare av hunden (1 SamägarL). Att din dotter och hennes sambo delade på köpesumman för hunden talar starkt för att samägande föreligger men även andra faktorer kan spela roll, till exempel vem som betalar försäkring, mat, veterinärkostnader och så vidare.

Din dotter kan ha dold samäganderätt till hunden:

Ni kan även argumentera för att dold samäganderätt föreligger. Högsta domstolen har ställt upp tre villkor som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska anses finnas:

1. Hunden ska ha köpts för att användas gemensamt av båda två.

2. Din dotter ska ha hjälpt till eller gjort köpet möjligt, genom att till exempel bidra ekonomiskt på något vis.

3. Både din dotter och hennes ex ska ha förstått att syftet med köpet var att hunden skulle ägas gemensamt. De måste alltså ha varit överens om att hunden skulle ägas av båda. Detta kan ha varit underförstått eller uttryckligt.

Det är självklart en bevisfråga kring vem som faktiskt äger hunden men om din dotter betalade majoriteten av köpesumman, samt all mat, alla veterinärkostnader och försäkringsavgiften är detta tungt vägande bevis för att din dotter samäger hunden.

Vad händer om dotterns ex behåller hunden?

Informationen i din fråga tyder på att samägande föreligger för hunden. Det här betyder att om din dotters ex skulle behålla hunden själv, utan att din dotter har accepterat det, så kan han göra sig skyldig till vad som kallas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken).

Sammanfattning och handelsplan:

Sammanfattningsvis har din dotter och hennes ex med största sannolikhet samäganderätt till hunden vilket innebär att de båda har rätt att behålla hunden. Kan de inte komma överens om vem som ska behålla hunden kan de ansöka om god man hos tingsrätten som kan besluta vem som ska få äganderätt till hunden. Eftersom din dotters ex inte verkar ta bra hand om hunden är chanserna goda att en god man ger din dotter äganderätten till hunden.

Eftersom ni misstänker att hunden far illa nu rekommenderar jag även att ni anmäler detta till länsstyrelsens djurskyddshandläggare eller till polisen. Länsstyrelsen kan besluta att hunden ska omhändertas och överlåtas och polisen kan undersöka om brott har blivit begånget.

Slutligen kan jag rekommendera att du eller din dotter meddelar hennes ex att han gör sig skyldig till ett brott (egenmäktigt förfarande) om han behåller hunden själv utan samtycke. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning, men annars kan ni som sagt ansöka om en god man.

Du är varmt välkommen att ställa nya frågor om du fortfarande skulle ha några frågetecken eller om du skulle vilja förtydliga något. Tills vidare hoppas jag att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88157)