Vem får behålla bostaden vid bodelning?

FRÅGA
Jag och min sambo inflrskaffade Ehn hyresrätt för 3,5 år sedan. Kontraktet står på henne, jag själv har en skuld hos kronofogden därav står inte jag på.Kontraktet. Vi har 2 gemensamma barn 2&5 år gamla. Har jag möjlighet att få bo kvar? Vad säger hyreslagen om detta.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag peka på att den aktuella lagen är sambolagen, som reglerar förhållandet med bostaden vid bodelning mellan sambos.

Då ni införskaffade lägenheten tillsammans och nu verkar dela på er så ingår den i er samboegendom. Om ni inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden ska den som bäst behöver den få den på sin lott vid bodelningen, sambolagen 16§ 2st. Det är svårt för mig att bedöma vem domstolen skulle anse ha bäst rätt till bostaden, så den frågan kan jag inte säkert svara på. En faktor som beaktas när man avgör vem som har bäst rätt är om man har gemensamma barn som ska bo hos en, men också ekonomi och möjligheter att få annan bostad kan spela in. Eftersom ni har gemensamma barn så kan detta vara till din fördel om du ska ha barnen boende hos dig. Även det faktum att du har en skuld hos kronofogden kan vara till din fördel eftersom det kan försvåra för dig att få andra hyreskontrakt. Du kan, beroende på omständigheterna i ert fall, alltså ha goda möjligheter att få bo kvar i bostaden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?