Vem får avliva skabbräv?

FRÅGA
Det springer runt en skabbräv i kommunen. Vad krävs för att få avliva den? (Vem får, vad måste denne uppfylla, ex tillstånd, vara jägare etc). Jag har hört att de jägare som finns i kommunen måste ansökan om tillstånd hos t.ex. polisen för att få skjuta en skabbräv. Men det låter ju otänkbart från ett djurskyddsperspektiv att man måste ansöka om ett tillstånd för att få skjuta ett skadat/sjukt viltdjur eftersom man i väntan på svar på tillståndet i sådant fall skulle, dels utsätta djuret för onödigt lidande men också att det kan innebära problem att finna djuret igen (hur vet man då exempelvis att det är samma djur som man ansökt tillstånd om som man påträffar nästa gång och inte ännu en annan skabbräv?). Finns det flera föreskrifter som talar emot varandra vilken väger i sådana fall tyngst. Frågan är högaktuell i flera kommuner för privatpersoner och jägare.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör jakt, är det jaktförordningen som blir aktuell.

En förutsättning för att man ska få bedriva jakt samt inneha jaktvapen är att man har jägarlicens. Jakttider på räv varierar också beroende på vilket län man jagar i. Räv som har drabbats av skabb får dock skjutas året om vid nästan vilket tillfälle som helst. I jaktförordningen 40 § c står det nämligen att om frilevande vilt hittas så skadat eller i ett sådant skick att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Bestämmelsen ger alltså var och en rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, oavsett om det är fredat och oavsett var det påträffas. Du behöver alltså inte vara jägare, utan varje person får rätt att avliva djur enligt bestämmelsen, såvida vissa förutsättningar är uppfyllda.

Grundregeln är att det är den som utför handlingen som har ansvaret. I det fall du avlivar ett vilt djur ska du i efterhand kunna motivera varför det var en nödvändig handling. Man kan bara motivera med 40 § c i stunden, då djuret påträffas. Man kan alltså inte gå ut och leta efter djur och skjuta det bara för att man tror att det är dåligt. Då är det jakt man ägnar sig åt. Jag kommer nedan försöka exemplifiera hur och när det är okej och inte okej, att avliva ett djur i enlighet med bestämmelsen.

Ex 1: Du kör bil, och ser att en viltolycka inträffat på vägen. I diket ligger en älg med huvudet uppe och försöker komma upp. Du bestämmer dig för att avliva älgen och skjuter den bakom örat. Detta är ett klockrent fall av paragraf 40 § c jaktförordningen. I den situationen är det självklart att avliva älgen om den är skadad.

Ex 2: En skabbig räv har synts till, och en grupp samlas för att hitta räven och skjuta den. Detta är fråga om vanlig jakt, och regeln gäller således inte här. Man kan alltså inte gå ut och leta efter djur och skjuta det bara för att man tror att det är skadat. Då är det jakt.

Ex 3: Du ser en skabbräv gå över en åker. Du kör hem och hämtar geväret, och sedan skjuter räven. Hade du haft vapnet i bilen på väg hem från exempelvis skjutbanan och skjutit räven direkt hade det inte varit något problem, hämtar man dock geväret och sedan kommer tillbaks är det däremot tveksamt.

Om du påträffar ett skadat djur är det således okej att avliva det, såvida det inte är fråga om jakt utan snarare om avlivning på plats. Du måste alltså kunna motivera ditt handlande, och det får inte vara fråga om vanlig jakt, utan snarare om avlivning.

Hoppas jag kunde svara på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77200)