Vem får arvet om testamentstagaren har avlidit?

2020-04-25 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min faster gick bort i december och har inga egna bröstarvingar.Hon har testamenterat sina tillgångar till 50% min far och 50% till hans bröstarvingar (5 barn med 3 olika mammor)Min far finns inte längre i livet men hans fru lever, hur fördelas hans 50% av arvet. Går det till oss 5 bröstarvingar eller till hans fru?Tack för en bra sida!Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Det direkta svaret på din fråga finner du i allra sista stycket.

Varför makar ärver varandra och varför samma inte gäller vid testamente

Anledningen till att makar "ärver varandra" om den ena maken går bort och de enbart har gemensamma barn är för att den efterlevande ska kunna sitta kvar i orubbat bo samt att bröstarvingarna får arvet efter att båda föräldrarna gått bort, (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att den efterlevande maken enbart ärver den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt, dvs att egendom inte går att testamentera bort eller liknande. Det finns dock inget som hindrar den efterlevande maken att använda pengarna själv.

I detta fall finns det ingen liknande rätt för din pappas fru att ta emot arvet som är testamenterat till din pappa, eftersom hon inte är uttrycklig testamentstagare i testamentet.

Tolkning av din fasters testamente

Med anledning av att din faster testamenterade bort sin egendom med 50 % till din pappa och 50 % till din pappas bröstarvingar, men att din pappa inte är vid livet, kan man behöva tolka vad din fasters vilja var med testamentet (11 kap. 1 § ÄB). Är det rimligt att tolka att hennes vilja var att de 50 % skulle gå till hans bröstarvingar eller till hans fru i det fall han inte är vid livet när hon går bort? Viljan kan exempelvis ha komma till uttryck genom omständigheter i samband med testamentets upprättande. Till exempel genom uttalanden som talar för att testamentet ska ges en annan innebörd än vad ordalydelsen anger. De som åberopar att testamentet ska tolkas på ett visst sätt har bevisbördan för detta.

Avkomling till testamentstagare som ändå hade haft arvsrätt ärver i dennes ställe

I ditt fall finns det dock en uttrycklig lagregel som stadgar att om en testamentstagare gått bort innan testamentet verkställts ska dennes avkomlingar ärva i dennes ställe (11 kap. 6 § ÄB). Paragrafen är tillämplig eftersom din faster testamenterat till någon som annars ändå skulle haft arvsrätt efter denne, pga att syskon är arvtagare i andra arvsklassen (3 kap. 2 § 2 st ÄB). Paragrafen är alltså inte tillämplig om exempelvis testamentstagarens avkomlingar är testamentsgivarens vänner eller kusiner. Svaret är alltså att din pappas testamentsdel även den går till hans bröstarvingar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)