Vem eller vilka ska delges ett testamente?

2021-01-22 i Testamente
FRÅGA
Min moster har avlidit. Hon har inga bröstarvingar. Ett testamente finns och arvingen är ett syskonbarn till moster. Moster var en av 14 syskon. 3 systrar lever. Vi är ca 25 st syskonbarn till döda syskon. Måste alla dessa personer tillskrivas och delges att testamente finns och ska godkänna det? I så fall behöver vi personnr på alla eller räcker det med födelseår, månad, dag? Om även syskonbarn har avlidit, måste dennes barn tillskrivas? Hur långt i leden måste man går?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din mosters bortgång. Bestämmelser om testamente hittar du i ärvdabalken.

Vem eller vilka skulle ha varit arvingar?
När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas enligt den legala arvsordningen, vilket är den arvsordning som följer av ärvdabalken. Din moster beskrivs inte ha några bröstarvingar, vilket innebär att arvsrätten förflyttas vidare till den andra arvsklassen. I denna arvsklass finns din mosters föräldrar och, om föräldrarna är avlidna, din mosters syskon och deras barn (2 kap. 2 § ärvdabalken). Som utgångspunkt gäller att syskonen delar lika på arvet. Om ett syskon har avlidit förflyttas det syskonets andel vidare till eventuella syskonbarn genom den så kallade istadarätten. Det innebär att arvingarna efter din moster är de tre syskonen som fortfarande lever, och de resterande tio avlidna syskonens barn. Om något av dessa syskonbarn i sin tur är avlidna förflyttas arvsrätten vidare till deras barn.

Vem eller vilka ska delges testamentet?
Om en avliden person efterlämnar ett testamente ska detta som huvudregel alltid delges de legala arvingarna. Delgivningen sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas till var och en av de legala arvingarna (14 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Det innebär att testamentet ska delges din mosters efterlevande syskon och de avlidna syskonens barn. Om något av dessa syskonbarn i sin tur är avliden ska syskonbarnets barn istället delges.

Det är testamentstagaren som har till uppgift att se till att de legala arvingarna får del av testamentet. Det ska klart framgå att det är testamentstagarens syfte att delge testamentet (NJA 2014 s. 996). Vanligen skickas en bestyrkt kopia av testamentet på posten. Tänk på att det innebär att du ska intyga att kopian stämmer överens med originalet och skriva på med din namnteckning. Testamentet får laga kraft mot respektive arvinge när arvingen godkänner testamentet, alternativt om arvingen efter delgivningen inte klandrar testamentet inom sex månader. Ett testamente sätter den legala arvsordningen ur spel, då testamentstagaren istället ska ärva den avlidne. Genom att godkänna testamentet medger arvingar att ordningen frångåtts och att de avstår från sin rätt till klandertalan. Vårdnadshavare får inte godkänna ett testamente för sitt barns räkning (RH 2005:41).

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2839)
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?

Alla besvarade frågor (92164)