Vem eller vilka ärver efter en avliden?

2021-11-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Om min hustru avlider är hennes dödsbo arvsberättigat till mina tillgångar??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Ärvdabalken

Din fråga är huruvida din hustrus dödsbö är arvsberättigade efter dig. För att få svar på denna fråga finns tillämpliga regler om arv i Ärvdabalken (ÄB). I Ärvdabalkens 2a kapitel kan vi utläsa den legala arvsordningen. Med den legala arvsordningen avses den ordning som arvet skall delas ut i. Arvsordningen består av tre olika så kallade ''arvsklasser''.

Arvsklasserna i Ärvdabalken

Första arvsklassen - Den avlidnes barn (bröstarvingar) och barnbarn

Andra arvsklassen - Den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn

Tredje arvsklassen - Den avlidnes mor- eller farföräldrar, farbröder, mostrar eller morbröder

Arvet utdelas arvsklass för arvsklass. Så länge det finns bröstarvingar som tillhör den första arvsklassen går inte något av arvet vidare till den andra arvsklassen, det är alltså först när det inte finns några personer i en arvsklass som arvingarna i den följande arvsklassen får arvsrätt.

Dödsbo

Bland Ärvdabalkens regler finns ingen bestämmelse som ger ett dödsbo arvsrätt till en avlidens tillgångar. Det är således enbart dessa tre arvsklasser som är arvsberättigade (samt den avlidnes make/maka). Som svar på din fråga så kan din hustrus dödsbo inte få arvsrätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98657)