Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Om min hustru avlider är hennes dödsbo arvsberättigat till mina tillgångar??

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Ärvdabalken

Din fråga är huruvida din hustrus dödsbö är arvsberättigade efter dig. För att få svar på denna fråga finns tillämpliga regler om arv i Ärvdabalken (ÄB). I Ärvdabalkens 2a kapitel kan vi utläsa den legala arvsordningen. Med den legala arvsordningen avses den ordning som arvet skall delas ut i. Arvsordningen består av tre olika så kallade ''arvsklasser''.

Arvsklasserna i Ärvdabalken

Första arvsklassen - Den avlidnes barn (bröstarvingar) och barnbarn

Andra arvsklassen - Den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn

Tredje arvsklassen - Den avlidnes mor- eller farföräldrar, farbröder, mostrar eller morbröder

Arvet utdelas arvsklass för arvsklass. Så länge det finns bröstarvingar som tillhör den första arvsklassen går inte något av arvet vidare till den andra arvsklassen, det är alltså först när det inte finns några personer i en arvsklass som arvingarna i den följande arvsklassen får arvsrätt.

Dödsbo

Bland Ärvdabalkens regler finns ingen bestämmelse som ger ett dödsbo arvsrätt till en avlidens tillgångar. Det är således enbart dessa tre arvsklasser som är arvsberättigade (samt den avlidnes make/maka). Som svar på din fråga så kan din hustrus dödsbo inte få arvsrätt.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000