Vem blir betalningsansvarig för begravningskostnaderna om tillgångarna i dödsboet inte räcker?

FRÅGA
Hej. Jag undrar om dödsboet saknar tillgångar kan man ju söka ekonomiskt bidrag hos kommunen. Men om begravningsfakturan överstiger bidraget. Är det hela dödsboet som är betalningsskyldig då, eller bara den personen som skrev under beställningen? Hela dödsboet satt med o beställde kista, blommor o dyl på begravningsbyrån men bara en i sällskapet skrev under fakturan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar omständigheterna på två olika sätt. Antingen har ni först ansökt och fått begravningsbidrag från kommunen eller så har ni inte gjort det än och funderar nu på att göra det. Oavsett tolkning vill du nu veta om alla dödsbodelägare ska betala det som bidraget inte täcker eller om det endast är den som skrivit under beställningen som är betalningsansvarig.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker för att betala begravningskostnaderna finns det möjlighet att ansöka om bistånd till begravning från socialtjänsten i kommunen (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Detta bidrag ska räcka till en enkel men värdig begravning med bland annat dödsannons, gravsten och transport till gravplats. Socialstyrelsen rekommenderar ett belopp upp till ett halvt prisbasbelopp som 2021 motsvarar 23 800 kr.

Skulder kan inte ärvas

I Sverige kan man inte ärva skulder och om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna skriver man av de skulder som inte kan betalas. Begravningskostnader skrivs dock inte av.

Betalningsansvar

Den som skriver under beställningen för en begravning intygar att denna företräder dödsboet och blir därför skyldig att se till att fakturan för begravningen blir betald. Om tillgångarna i dödsboet eller det ekonomiska biståndet inte räcker blir alltså beställaren betalningsansvarig för det överstigande beloppet.

Sammanfattning

Om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker för att betala begravningskostnader finns det möjlighet att ansöka om bistånd från socialtjänsten i kommunen för en enkel men värdig begravning. I Sverige ärver man inte skulder men begravningskostnader skrivs inte av. Om tillgångarna i dödsboet tillsammans med ekonomiskt bistånd från socialtjänsten inte räcker för att betala kostnaderna för begravning blir den som åtog sig att se till att begravningskostnaderna blir betalda betalningsansvarig. Betalningsansvaret faller alltså på den som skrev under beställningen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94160)