FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt05/07/2018

Vem betalar resekostnader för umgänge?

Om en mamma har ensam vårdnad och pappan vill ha umgänge med sitt barn.

Vad gäller anträffande resor.

Vem ska betala resorna?

Pappan hävdar att mamman ska betala båda resorna dit och hem.

Mamman att man ska dela på det!

Vad gäller?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barns vårdnad och umgänge finns stadgade i Föräldrabalken (FB).

Vem ska betala resorna för umgänge?

Om barnet bor med endast en av föräldrarna ska denne föräldern ta del i de resekostnader som tillkommer för barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det primära ansvaret för resekostnaderna läggs dock på den föräldern som inte bor med barnet. Hur fördelningen av kostnaden sker beror på föräldrarnas ekonomiska förmåga. En förälder som helt saknar förmåga att bidra till resekostnader är inte skyldig att göra det (6 kap. 15 b § FB).

Vad gäller för oss?

Vem som ska betala eller hur mycket var och en ska bidra med beror på hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Pappan har som utgångspunkt det primära ansvaret för kostnaderna för umgänget eftersom han inte bor med barnet. Mamman kan som boendeförälder dock även ha skyldighet att bidra beroende på hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Resekostnaderna fördelas proportionellt mellan föräldrarna beroende på deras så kallade överskott i ekonomin. Man ska bidra i den mån man kan.

Närmare än såhär kan jag tyvärr inte svara på eftersom det till så stor grad beror på hur de ekonomiska förhållandena hos föräldrarna ser ut. Jag hoppas att du ändå har fått vidare svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000