FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt31/03/2022

Vem betalar realisationsvinstskatten på en vinst som ska skänkas?

Våra föräldrar sålde nyligen sitt hus med vinst. De kommer inte köpa någon ny bostad, utan vill ge oss vinsten som gåva. Vem ska betala reavinstskatten, våra föräldrar eller vi?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag förstår det som att dina föräldrar sålt sitt hus och gjort en försäljningsvinst. De vill nu skänka vinsten till dig och dina syskon. Frågan är vem som ska betala realisationsvinstskatten.

Frågor som rör beskattning av dylika inkomster regleras i inkomstskattelagen (IL). Det är denna lagstiftning jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Den som gjort vinsten är den som ska beskattas för den

En försäljningsvinst är en vinst till följd av avyttring av en tillgång (44 kap 3 § IL). En sådan vinst kallas för kapitalvinst (41 kap 2 § IL). Den vinst dina föräldrar gjort är alltså en kapitalvinst. Eftersom det är dina föräldrar som gjort vinsten är det dina föräldrar som är de så kallade skattesubjekten, vilket innebär att dina föräldrar kommer att få deklarera försäljningsvinsten och därefter beskattas för den.

Däremot är det fullt möjligt för dina föräldrar att ge bort vinsten redan nu, men lämpligen bör de behålla ett belopp som motsvarar den skatt de kommer bli skyldiga att betala. Skatten på kapitalvinster är 30% (65 kap 7 § IL).

Om du önskar att jag förtydligar någonting är du varmt välkommen att lämna en kommentar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Linnea ThelanderRådgivare