FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/02/2022

Vem betalar kostnaden för att avliva häst?

Vem står för avlivning av hästen?

Ägaren eller fodervärden?

Vi har enbart ett muntligt avtal, där vi kom överens om att jag skulle ta hand om hästen.

Jag står för veterinär kostnaderna om han blir sjuk eller skadad. Vilket jag gjort, men om hästen blir utdömd av veterinär och behöver avlivas vem står för den kostnaden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstår din fråga handlar den om hur ditt och hästägarens muntliga avtal ska tolkas och vem som därför ska betala kostnaden för avlivning av hästen.

Som utgångspunkt gäller att den som äger en sak också står för alla kostnader förenade med denna. Det kan låta självklart men det ger oss en tydlig punkt att börja ifrån. Så som jag förstår det har du tagit på dig att bära två typer av kostnader; dels de som typiskt sett är förenade med att vara fodervärd, dels veterinärkostnader om hästen blir sjuk eller skadad. Alla andra kostnader står hästägaren för, eftersom han äger hästen och du inte tagit på dig dem genom avtal.

Frågan blir då om kostnad för avlivning är en kostnad som en fodervärd typiskt sett står för eller om det är en sådan veterinärkostnad du gått med på att bära. Vilka kostnader en fodervärd typiskt sett står för vet jag inte tillräckligt mycket om och kommer därför inte behandla det mer här. Jag kommer istället koncentrera mig för frågan huruvida kostnad för avlivning kan anses vara en "veterinärkostnad när hästen blir sjuk eller skadad".

Avlivning av hästar utförs av veterinärer. Kostnaden som uppstår vid avlivning kan därför kallas för en "veterinärkostnad". Frågan blir då om denna kostnad har något samband med sjukdom eller skada hos hästen. Så som jag förstår det blir hästar utdömda när de får en skada som inte läker som den ska. Avlivas hästen då så får ägaren ut försäkringsbeloppet.

Här kan man argumentera på två olika sätt. Å ena sidan så finns det ett så naturligt samband mellan utdömandet och avlivningen att kostnaden för avlivningen borde ses som en kostnad som uppstår på grund av en skada (den skada som gör att hästen blir utdömd). Å andra sidan kan man argumentera för att kostnaden för att avliva hästen inte har något samband med en sjukdom eller skada hos hästen utan snarare har ett samband med ett försäkringsintresse hos ägaren. Man skulle kunna säga att du, i det muntliga avtalet, tagit på dig ansvar för löpande veterinärkostnader som uppstått i samband med att du brukat hästen men inte för kostnader som har samband med att avsluta livet på hästen.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan sägas att det inte finns något enkelt svar på din fråga. Svaret beror helt på vad du och hästägaren kan sägas ha kommit överens om, vilket är svårt för mig att reda ut med den begränsade information jag fått. Om du vill få hjälp med att formulera en ordentlig argumentation kan du boka en tid med en av oss jurister på Lawline genom att använda länken längst ner i mitt svar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

William Nordstrand LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”