FrågaPROCESSRÄTTDomstol31/10/2017

Vem betalar klander (stämningsansökan) av arvskifte?

Om en av fyra dödsbodelägare överklagar ett arvskiftesbeslut fastställt av tingsrätten vem skall då betala de tillkommande kostnaderna. Alla eller den som överklagar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Talan ska väckas inom 4 veckor efter delgivning av arvskiftet (17 kap. 8 § ärvdabalken). Talan väcks såtillvida att den klandrande (överklagande) parten lämnar in en stämningsansökan till den tingsrätt, som förordnade skiftesmannen. Målet handläggs som ett tvistemål och den som stämt in mot övriga dödsbodelägare, ska betala avgiften för stämningsansökan. För mål rörande krav under 22 400 kr (d.v.s. ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. För mål rörande krav över 22 400 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo