Vem betalar klander (stämningsansökan) av arvskifte?

2017-10-31 i Domstol
FRÅGA
Om en av fyra dödsbodelägare överklagar ett arvskiftesbeslut fastställt av tingsrätten vem skall då betala de tillkommande kostnaderna. Alla eller den som överklagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Talan ska väckas inom 4 veckor efter delgivning av arvskiftet (17 kap. 8 § ärvdabalken). Talan väcks såtillvida att den klandrande (överklagande) parten lämnar in en stämningsansökan till den tingsrätt, som förordnade skiftesmannen. Målet handläggs som ett tvistemål och den som stämt in mot övriga dödsbodelägare, ska betala avgiften för stämningsansökan. För mål rörande krav under 22 400 kr (d.v.s. ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. För mål rörande krav över 22 400 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (512)
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?

Alla besvarade frågor (95785)