Vem betalar kapitalvinstskatt (reavinstskatt) vid försäljning av bostad

2017-08-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
hej!!!! min man och hans bror fick ärva en bostad efter deras mor nu i våras.bostaden är värd ca 400 000kr. taxeringsvärdet ligger på 301 000kr.nu ska min mans bror lösa ut min man.vilka rättigheter har min man?ska det betalas reavinstskatt på det?vem ska isåfall betala det? MVH
SVAR

Hej,

Tack för att ni använder er av Lawlines betaltjänster.

Vilka rättigheter har din man?

Jag utgår från att din make och hans bror samäger bostaden med 50 % var. Vid ett samägande är tanken att delägarna ska dela på samtliga kostnader som uppstår på grund av samägandet, så länge inget annat har avtalats om i ett så kallat samägandeavtal. Huvudregeln är att ingen delägare har rätt att utan den andres samtycke vidta några åtgärder i bostaden (2 § lag om samäganderätt). Ett undantag från denna regel är att en delägare alltid har rätt att kräva att bostaden säljs på offentlig auktion (6 § samma lag). Anledningen till detta undantag är att intresset att upplösa ett delägarskap har ansetts väga tyngre än intresset att behålla det.

Ska kapitalvinstskatt (reavinst) betalas vid försäljning?

Vid arv av bostad, inträder arvtagarna i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). De värden som avgör hur stor kapitalvinstskatt som ska betalas är följande (44 kap. 13-14 §§ samma lag):

1. bostadens anskaffningsvärde (vad arvlåtaren köpte bostaden för),

2. förbättringskostnader (t.ex. om arvlåtaren eller nuvarande ägare renoverat bostaden, mäklarkostnader vid försäljning eller liknande),

3. försäljningspris (det pris din make säljer sin andel för).

Avgörande är alltså vad din svärmor en gång i tiden köpte bostaden för, vilka utgifter hon (och nuvarande ägare) har haft för förbättringar och vilket pris som din make säljer sin andel för. Eftersom halva bostaden ska lösas ut, ska enbart halva anskaffningsvärdet och hälften av utgifterna för förbättringar på bostaden ska dras av försäljningspriset. Resultatet är mellanskillnaden och därmed vad som ska kapitalvinstbeskattas (reavinst). Skattesatsen är 22 % (65 kap. 7 § och 45 kap. 33 § samma lag).

Vem betalar kapitalvinstskatten?

Din make kommer att betala kapitalvinstskatten eftersom det är han som gör vinst. Hans bror får stå för kostnader för stämpelskatt och lagfart. När din makes bror säljer bostaden i framtiden kommer han att betala kapitalvinstskatt för sin egen vinst.

Hör av er om något är oklart i svaret.

Vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?