FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt28/09/2018

Vem betalar för mögel i bostadsrätt?

Hej!

Jag skulle behöva lite råd och tips, antingen av er eller om ni vet var jag ska vända mig.

Jag och min fru sålde vår bostadsrätt för ca fyra månader sedan och har nu blivit kontaktade av köparna om ett dolt fel. De har hittat mögel i sovrummet, på en vägg bakom en garderob som ingick i köpet, samt på väggen bredvid. Den är stor, men "lös" och stod där när vi flyttade in.

Vi vill hjälpa köparna att få det fixat, men vi vill helst dela kostnaden med föreningen. Men det är en fråga om vems ansvar det är.

De har haft en besiktningsman där och i protokollet står det att det är mögel på väggen pga dålig ventilation, vilket för mig känns som föreningens ansvar. Kan ni hjälpa mig avgöra vems ansvar detta är? Är det rimligt att vi delar kostnaden med föreningen?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning Johan Gramsby

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ansvaret kan variera

Om det är föreningen eller bostadsrättens ägare som svarar för mögel i bostadsrättslägenheten beror på var skadan sitter och hur den uppstod. Den lag som är tillämplig och reglerar dessa typer av situationer är bostadsrättslagen.

Vad säger bostadsrättslagen?

Enligt 7 kap 4 § bostadsrättslagen är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren. Som huvudregel svarar bostadsrättshavaren för inre innehåll av lägenheten, medan föreningen svarar för yttre underhåll, så som ledningar och ventilation. Beror möglet enligt undersökningen på dålig ventilation kan det alltså mycket möjligt innebära att föreningen bär ansvaret, eftersom det oftast är föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationen. Bär föreningen ansvaret kommer också denna få stå för kostnaden att åtgärda problemet.

Kan ni bli skyldiga att ersätta skadan?

Som jag skrev i stycket ovan finns det en möjlighet att föreningen kommer att få bära kostnaden. Anses skadan (möglet) inte vara föreningens ansvar utan bostadsrättsinnehavaren får också den senare stå för kostnaderna i samband med åtgärdandet. Även om ni inte är bostadsrättsinnehavare längre, då ni sålt lägenheten, skulle ni i ett sådant fall kunna bli ansvariga om möglet är att se som ett dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som för en köpare inte går att upptäcka vid en undersökning av lägenheten, utan som visar sig först senare. En köpare kan dock inte i efterhand åberopa sådana fel som hen borde ha upptäckt vid en undersökning, enligt 20 § Köplagen. D v s hade köparna kunnat se möglet genom att undersöka lägenheten noggrant innan köpet kan de inte åberopa det som ett dolt fel i efterhand. Huruvida köparna borde ha upptäckt möglet (om det fanns vid den tidpunkten) i denna situation är svårt att svara på utan att veta hur möglet sitter.

Utredning krävs

För att säkerställa vem som bär ansvar för skadan måste det stå klart var skadan sitter och hur den uppkom. Det måste också uteslutas att skadan inte uppkommit till följd av vårdslöshet från någon part, då denne i så fall får bära ansvaret.

För att ni ska bli ersättningsskyldiga krävs det att möglet 1) inte faller in under föreningens ansvar och 2) att möglet dessutom är att anse som ett dolt fel.

Vad bör ni göra?

Först och främst bör det utredas om möglet faller under föreningens ansvar. Visar det sig istället att ansvaret faller på bostadsrättsinnehavaren kan frågan om dolt fel bli aktuell.

Jag råder er att avvakta tills det står klart om ansvaret är föreningens, då dessa i så fall kommer att bära kostnaderna för åtgärdandet. Om detta inte blir fallet och frågan om dolt fel aktualiseras kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Vi på Lawline hjälper er i så fall gärna. Här hittar du information om du vill kontakta oss för att boka tid med en jurist.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?