Vem betalar för begravningen om det inte finns några tillgångar?

FRÅGA
om en avliden person har skulder hos inkassobola el KF vad händer då? Vem betalar begrsvning, gravsten etc.? Om den efterlevande parten också har skulder. Kort sagt. Om det inte finns några pengar alls!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är så att den avlidnes tillgångar inte räcker till för att betala skulder och begravning så bör dödsboet försättas i konkurs vilket görs genom att dödsboet ansöker om det hos tingsrätten (2 kap. 3 § konkurslagen). Vid en konkurs har vissa skulder förtur, exempelvis skulder kopplade till bostad (6 § förmånsrättslagen). Utöver det så har begravningskostnader prioritet framför andra skulder (10 § förmånsrättslagen).

Om tillgångarna inte räcker till begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Då ska kommunen ge bidrag till begravningen.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1083)
2021-06-20 Köpa ut syskon från ärvd fastighet
2021-06-19 Får en dödsbodelägare vistas i den avlidnes bostad utan övriga dödsbodelägares samtycke?
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?

Alla besvarade frågor (93333)