Vem betalar fakturan när arvsskifte redan skett?

Min bror avled aug 15.Nu har en faktura lommit på arbete som gjorts hösten -14 ingen påminnelse har kommit.Vi har arvsskiftat så det finns inget dödsbo längre.Vem betalar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har preskription skett?

Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år om det inte sker något preskriptionsavbrott innan dess. Preskriptionstiden skulle dock kunna vara tre år i ert fall om din bror var en konsument då fordran avsåg en tjänst om det var en näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit tjänsten till din bror för huvudsakligen enskilt bruk för honom (2 § preskriptionslagen). Eftersom arbetet utfördes under hösten 2014 kan dock preskription inte inträtt ännu och skulden ska därför betalas.

Vem ska betala fakturan?

Om ni kan komma överens om vem som ska betala den aktuella fakturan med egna medel så är det er överenskommelse som gäller. Om ni inte kommer överens så ska arvsskiftet återgå eftersom detta genomförts innan din brors alla skulder har betalts eller medel till skulden ställs under särskilt vård (21 kap. 4 § ÄB).

Om fakturan inte är på mer än vad som kan betalas med det som var din brors tillgångar så ska återgången begränsas till vad som behövs för att skulden och kostnaderna för boets förvaltning ska kunna betalas. Då behöver de som var dödsbodelägare återge egendom i förhållande till vad var och en av dem fick fick arvsskiftet (21 kap. 4 § ÄB).

Om egendom som ska lämnas tillbaka inte finns kvar så är utgångspunkten att personen ska utge ersättning för det värde egendomen hade när återgången påkallades. Om det skulle uppkommer brist hos någon delägare så ska de övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller skiftet (21 kap. 4 § ÄB).

För att slippa en återgång av arvsskiftet så kan ni som fått del av arvet kommer överens om hur fakturan ska betalas t ex genom att ni betalar en så stor del av den att det står i proportion till det arv ni fick.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”