FrågaFAMILJERÄTTGod man25/12/2019

Vem betalar arvodet/ersättningen till god man?

Hej!

Jag har en fråga gällande min mamma. Hon har en god man som hon måste betala trots hennes låga pension. Efter skatten är dragen får hon ut 8192 kronor + 727 kronor från AMF. Själv har jag ekonomiskt bistånd för tillfället. Har pratat med andra som också haft gode män & dem påstår att det är fel att min mamma ska betala godmanavgiften istället för kommunen. Undrar vad ni tanker om detta? Vi bor i Åtvidabergs kommun.

Hoppas på snabbt svar!

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att "godmansavgift" avser arvodet/ersättningen som en god man får och att du undrar om det är din mor eller kommunen som ska betala arvodet.

12 kap. föräldrabalken (FB) är relevant för frågor om arvode till god man

En god man har rätt till skälig ersättning (12 kap. 16 § första stycket FB). Det centrala lagrummet för vem som ska betala arvodet är 12 kap. 16 § tredje & femte stycket FB. Huvudregeln är att den som får hjälpen ska betala arvodet, vilket något otydligt framgår av 12 kap. 16 § tredje stycket FB. Man brukar dock säga "ingen huvudregel utan undantag" och i nämnda paragraf finns i huvudsak två undantag:

- Kommunen ska stå för arvodet, om den som får hjälpen har en bruttoårsinkomst (minus eventuella skattemässiga avdrag) som är lägre än 2,65 prisbasbelopp eller om personen inte har tillgångar till ett värde överstigande två prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr och för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

- Kommunen ska helt eller delvis stå för arvodet när den som får hjälpen har en inkomst som är högre än 2,65 prisbasbelopp eller har en förmögenhet överstigande två prisbasbelopp, om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att din mor har dyra vårdkostnader, dyrt boende eller att tillgången, som gör att hennes förmögenhet överstiger två prisbasbelopp, är en fastighet som är svår att sälja till rimliga villkor.

Eftersom jag inte känner till din mors bruttoinkomst (minus eventuella skattemässiga avdrag) eller värdet på det hon äger kan jag tyvärr inte avgöra huruvida hon eller kommunen ska stå för arvodet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare