FrågaFAMILJERÄTTGod man25/07/2021

Vem betalar arvode till god man?

Vem betalar arvode till god man? Jag har funderat på att söka god man (jag har rätt till det pga neuropsykiatrisk diagnos) men undrar om jag behöver betala arvode till god man eller om kommunengör det. Jag lever på studiebidrag och studielån (ca 11 000kr/månad) men har ett sparkonto med ca 270 000kr. Jag äger ingen bostad. Är det jag som måste betala arvode pga att jag har så pass mycket sparpengar eller betalar kommunen eftersom jag har så pass låg inkomst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att besvara frågan om vem som ska betala arvode till god man. Jag kommer sedan ange hur mycket godmanskap kostar och avslutningsvis kommer jag att sammanfatta mitt svar.

Vem ska betala arvode till god man?

Bestämmelser om godmanskap finns i föräldrabalken (FB). Huvudregeln i 12 kap. 16 § tredje stycket FB är att du själv kommer att behöva betala arvodet om antingen:

- din beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, eller

- dina tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Endast en av dessa omständigheter måste föreligga för att du ska behöva betala arvodet själv. Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr vilket innebär alltså att du själv, i det fall du får en god man det här året, kommer att behöva betala hens arvode om:

- din beräknade inkomst detta år överstiger 126 140 kr (2,65 * 47 600), eller

- dina tillgångar överstiger 95 200 kr (2 * 47 600).

Trots att din inkomst är låg och understiger 126 140 kr ska du enligt huvudregeln ändå betala arvodet till den gode mannen eftersom dina tillgångar överstiger 95 200 kr. Du får debiteras högst det överskjutande beloppet (det överskjutande beloppet är alltså värdet på dina tillgångar minus 95 200 kr).

Undantag får dock göras om det finns särskilda skäl. Exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga är när dina tillgångar utgörs av en fastighet som du själv behöver eller som är mycket svår att sälja på rimliga villkor. Låg inkomst i sig anses dock inte utgöra särskilda skäl.

Hur mycket kostar det?

Den gode mannen ska få ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande (12 kap. 16 § första stycket FB). I praktiken brukar det kosta mellan 7 000 och 20 000 kr per år att ha en god man beroende på hur omfattande hens uppdrag är.

Sammanfattning

Eftersom du har tillgångar som överstiger 95 200 kr kommer du själv behöva betala arvodet till den gode mannen trots att du har en låg inkomst. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000