Vem bestämmer vid gemensam vårdnad?

2017-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vår 13-åriga dotterdotter bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa.Vi ska under påskveckan resa till Holland med wtt av våra andra barnbarn. Elin vill följa med men hennes pappa nekar henne.Hon ska vara hos honom onsdag till onsdag. Frågan gäller allts onsdagkväll till måndag morgon. Han hindrar henne att följa med för han räknar minuter. Han kan få igen tiden senare men det hjälper inte. Elin vill ju få umgås med sina kusiner men hon får inte .Vad finns att göra? Vart ska hon vända sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att Elins föräldrar har delad vårdad ansvarar föräldrarna gemensamt för hennes personliga angelägenheter och att hennes behov blir tillgodosedda. (6:2 Föräldrabalken (FB)) Vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter men ska i takt med att barnet blir äldre beakta barnets vilja. (6:11 FB) Vi gemensam vårdnad ska dessa beslut fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. (6:13 FB) Vårdnadshavarna har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt det är möjligt tillgodoses. (6:15 3st FB) En sådan person anges i förarbetena till lagen exempelvis vara barnets mor- och farföräldrar.

Förutsatt att föräldrarna har gemensam vårdnad har alltså pappan rätt att säga nej men samtidigt är det inte något han kanske bör göra om Elin gärna vill åka då, han som sagt ovan, ska ta hänsyn till hennes vilja. Om föräldrarna har problem med att samarbeta i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan de få hjälp med detta hos Socialnämnden genom samarbetsamtal. (6:18 FB) Dit skulle alltså mamman kunna vända sig om hon inte anser att samarbetet fungerar, dock är det inte obligatoriskt för den andra föräldern att dyka upp. Ett annat alternativ är att ansöka om en förändring i vårdnaden hos Tingsrätten eller att föräldrarna gemensamt kommer överens om en förändring i vårdnaden genom avtal som ska godkännas av Socialnämnden. (6:5-6 FB)

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (803)
2021-01-27 Vårdnadshavare inte överens om hemspråk
2021-01-26 Hur lång tid tar en vårdnadstvist?
2021-01-26 Hur kan man få ändring i vårdnaden över sitt barn?
2021-01-25 Kan man upprätta ett skriftligt avtal gällande barnets boende för att undvika konflikt i framtiden?

Alla besvarade frågor (88555)