FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/08/2018

Vem bestämmer var barnen ska bo under tiden som en domstolstvist om deras boende pågår?

Två föräldrar har gemensamt barn. En av föräldrarna vill ha en separation och flyttar. Den flyttande föräldern vill ha ett växelvis boende för barnet varannan vecka. Den kvarboende föräldern motsätter sig detta. Detta tvingar den flyttande föräldern att ansöka om tvistavgörande i domstol. Vad gäller under tiden tvisten pågår? Var ska barnen bo under tiden och vem bestämmer detta? Är det den kvarboende föräldern som kan bestämma om boendet under tiden eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om barns boende och hur en domstolsprocess går till finns i föräldrabalken (FB).

Det är inte nödvändigtvis den förälder som bor kvar som ska ha barnen boende hos sig, utan det beror på situationen och vad som är bäst för barnet. Först och främst kan föräldrarna försöka komma överens om det här sinsemellan. Även om man inte är överens om hur barnen ska bo i långa loppet, så kan man kanske enas om vad som är bäst för barnet under domstolsprocessen.

Är det svårt att komma överens kan man få ett så kallat interimistiskt beslut, vilket är ett tillfälligt beslut. Domstolen tar då ett beslut om var barnet ska bo redan i början av processen (FB 6 kap. 20 §). Det här beslutet gäller tills domstolen har avgjort frågan med en dom, eller tills föräldrarna har kommit överens i frågan. Domstolen kan också ändra det tillfälliga beslutet under tiden som processen pågår.

Vill man att domstolen ska fatta ett interimistiskt beslut om barnets boende, så ska man yrka på det när man kommunicerar med domstolen och den andra föräldern i skrift eller muntliga förhandlingar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer om domstolsprocessen i frågan om barns boende så är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000