Vem bestämmer var avliden skall begravas, maka eller avlidens syskon?

FRÅGA
Vem bestämmer var avliden skall begravas, maka eller avlidens syskon?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Var är problemet?
Frågan är vem av de anhöriga som bestämmer begravningsplats, den avlidnes maka eller syskon.

Utredning
Tillämplig lag är begravningslagen.

I första hand är det den avlidnes vilja som avgör bland annat var denne önskas begravas, om denne har meddelat sin vilja till närstående (5 kap. 1 § begravningslagen). I andra hand är det upp till anhöriga eller närstående att gemensamt avgöra bland annat var den avlidne ska begravas. I vissa fall finns det familjegravar, en begravningsplats där andra släktingar är begravda eller en minneslund eller begravningsplats i närheten av hemmet. Utgångspunkten är alltså att de anhöriga och närstående ska komma överens om vad den avlidna ska begravas.

Om de anhöriga ej kan komma överens ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne var folkbokförd medla mellan parterna (5 kap. 3 § 1 st begravningslagen). Tanken är då att parterna ska komma överens genom medlaren och en eventuell överenskommelse fastställs av medlaren. Om överenskommelse ej nås ska medlaren hänskjuta tvisten till länsstyrelsen för avgörande (5 kap. 3 § 2 st begravningslagen).

Lässtyrelsen tar in synpunkter från respektive part och grundat på det kommer länsstyrelsen avgöra vem av parterna som får bestämma gravsättningen eller eventuell kremering (5 kap. 4 § 1 st begravningslagen). Inför sitt avgörande kommer länsstyrelsen bland annat ta hänsyn till den avlidnes önskemål och parternas personliga förhållande till den den avlidna (5 kap. 4 § 2 st begravningslagen).

Sammanfattningsvis, utgångspunkten är att det är den avlidnes vilja som avgör gravsättning. I andra hand är det anhöriga som ska komma överens. Det finns möjlighet att låta huvudmannen för begravningsverksamheten agera medlare mellan parterna. Om in överenskommelse nås kan tvisten hänskjutas till länsstyrelsen för att avgöra frågan om gravsättning.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (779)
2020-01-26 Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?
2020-01-26 Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?
2020-01-15 Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?
2020-01-13 Arv i internationella situationer

Alla besvarade frågor (76555)