Vem bestämmer vad som är samboegendom vid en bodelning?

Vem bestämmer om samboegendom är samboegendom eller inte? Är det bodelningsförrättaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller samboegendom vilket regleras i sambolagen varför mitt svar främst kommer utgå från den lagen.

Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Vad som avses med förvärvat för gemensam användning är sådant som förvärvats under samlevnaden eller nära den tidpunkt då samlevnaden inleddes. Viss egendom undantas från samboegendom såsom gåvor, viss egendom som erhållits genom testamente eller arv m.m. (4 § sambolagen), eller sådan egendom som undantagits genom samboavtal (9 § sambolagen).

Din fråga är vem som bestämmer vad som är samboegendom. Om de två samborna kan komma överens råder inget problem att bestämma vad som ska tillfalla vem i bodelningen. Då är det samborna som avgör detta. Om samborna inte kan komma överens om vad som är samboegendom kan en bodelningsförrättare förordnas av domstol på ansökan av en av samborna (26 § sambolagen). Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Varje sambo ska då uppge sina tillgångar och skulder. Om en sambo underlåter detta kan domstolen föreläggas om utdömande av vite på ansökan av bodelningsförrättaren (17 kap. 5 § äktenskapsbalken). Detta innebär alltså att den sambo som vägrar lämna uppgifter kan bli skyldig att betala en viss summa pengar.

Sammanfattningsvis är det alltså samborna som avgör vad som är ska ingå i bodelningen. Mitt råd är att, om du befinner dig i en sådan situation, läsa i sambolagen vad som gäller rent rättsligt. Om ni inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare hjälpa till att utröna vad som är att anse som samboegendom. Bodelningsförrättaren försöker först och främst få samborna att komma överens och annars kan denne göra en tvångsdelning. Läs mer om bodelningsförrättarens roll här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning