Vem bestämmer om gravsättning

FRÅGA
Min make har nyligen avlidit. Han har två vuxna barn. Vi har en fin relation, men jag vill ändå ha klarhet i vem av oss som har rätten att slutligen besluta t ex om gravplats.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du funderar över regleras i begravningslagen som du hittar här: begravningslagen. I första hand ska din avlidne makes egen önskan rörande gravsättningen respekteras (5 kap. 1 §). Om din make inte hade någon sådan önskan är det upp till er anhöriga att besluta i frågan. I sådana fall är det såklart att föredra om ni har möjlighet att enas om en gravplats som både du och din makes barn känner er nöjda med. Om ni skulle bli oeniga i frågan kommer 5 kap. 3 § att aktualiseras som innebär att det i sådana fall blir upp till huvudmannen för begravningsverksamheten på aktuell ort att medla mellan er för att komma till en lösning. Om medlingen misslyckas och ni fortfarande inte kan enas kommer frågan om vem som slutligen ska få bestämma gravplats, du eller din makes barn, att beslutas av länsstyrelsen (5 kap. 4 §).

Sammanfattningsvis är det i första hand din makes önskan som ska respekteras, i andra hand att ni anhöriga kommer överens, i tredje hand medling och i fjärde och sista hand länsstyrelsen som bestämmer vem som ska få beslutanderätt gällande val av gravplats.

Jag hoppas att det gav dig svar på frågan! Om inte så får du gärna kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88099)