FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/10/2017

Vem bestämmer om föräldrarna och barnen inte kan komma överens om var barnen skall bo?

Hej

Jag har följande fundering.

Ett gift par med två pojkar (13 och 11 år) skall skilja sig. Han kommer att köpa ut henne och bo kvar i huset. Hon har för avsikt att flytta ca 1tim och 45min ifrån det tidigare gemensamma huset. Pojkarna skall gå kvar i skolan som de just nu bor nära. Vad händer den dag pojkarna ledsnar på att "pendla" varannan vecka?

Vem bestämmer om föräldrarna och barnen inte kan komma överens om var barnen skall bo?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand är det föräldrarna som avgör och kommer överens om vart barnen ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens så kan en domstol ta beslut i frågan, 6 kap 14a § Föräldrabalken (FB).


Om mamman har för avsikt att flytta med pojkarna så krävs det att pappan samtycker till detta då en sådant beslut är "av en särskilt inbegripande betydelse" se, 6 kap 13 § FB. Att flytta 1,45h bort bör ses som ett beslut av "särskilt inbegripande betydelse". Alltså så har ena föräldern inte rätt att flytta till annan ort med barnet utan att den andre föräldern godkänner det om föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar skall vara överens i större frågor som rör barnet. Hit hör bland annat var barnet skall bo.


Om mamman ändå vill flytta med pojkarna och pappan inte godkänner detta så krävs det att mamman ansöker om ensam vårdnad i domstol, 6 kap 5 § FB.

Om det snarare är pojkarna som själva vill bo kvar i den ursprungliga bostaden och "problemet" inte ligger i att mamman och pappan kommer överens så ska man alltid utgå från barnets bästa, 6 kap 2a § FB. Man ska då även ta hänsyn till barnens mognad och ålder, 6 kap 2a § tredje stycket FB. Då båda pojkarna är relativt gamla så bör de ha större anledning att få bestämma mer själva. Om tiden visar att pojkarna inte längre orkar pendla denna sträcka bör deras vilja ha stor betydelse och pappan och mamman bör avväga om pojkarna istället ska bo mesta delen av tiden hos pappan. Pappan och mamman kan då likt ovan själva komma överens om detta. De kan bland annat göra det genom att upprätta ett avtal som sedan godkänns av socialnämnden, 6 kap 14a § andra stycket FB. Om överenskommelse inte kan ske ska likt ovan en domstol avgöra i saken.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000