Vem bestämmer om begravningen?

FRÅGA
Vår dotter är sambo & har två döttrar som är minderåriga, vem avgör var hon ska begravas om hon skulle avlida under närmsta tiden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst bestämmer du själv hur och var du önskar bli begravd. Antingen genom att förmedla det till flera närstående, skriva in i testamentet eller i ett slags livsarkiv som begravningsbyråer kan ha. Om det inte finns någon uttryckt vilja så går bestämmanderätten till de anhöriga/närstående. Det kan bli problematiskt om olika släktingar/familjemedlemmar har olika åsikter och om de närmsta inte kan komma överens ska huvudmannen för begravningsverksamheten på folkbokföringsorten för den avlidne medla mellan parterna. 5 kap 3 § begravningslagen. Om parterna sedan inte kan komma överens ska enligt 5 kap 3 § 2 st. huvudmannen hänskjuta frågan till länsstyrelsen för avgörande. Då prövar länsstyrelsen vem som ska bestämma om kremeringen/gravsättningen 5 kap 4 §. Det undersöks då vilka som stod personen ifråga närmast, hur personens personliga förhållanden såg ut, synpunkter inhämtas från alla parter och länsstyrelsen försöker ta reda på vad den avlidne skulle velat. Bedömningen är naturligtvis långt från enkel och det beror på den aktuella situationen. Det kan även bero på hur länge personen varit i samboförhållande, som i detta fallet, och om personen är dödsbodelägare eller inte. Beslutet kan sedan överklagas vidare till förvaltningsrätten om det gått emot er.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (722)
2019-07-10 Vad händer när någon dör?
2019-07-08 Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas för att betala skulder
2019-07-04 Ingår en privatpensionsförsäkring samt en livförsäkring i dödsbo när det finns förmånstagare?
2019-06-30 Delgivning av testamente

Alla besvarade frågor (71168)