Vem beslutar om boende?

Hej! Jag är en umgängesförälder som har 4 barn med min fd sambo. Jag orkade inte bråka om vårdnaden utan skrev snällt på papperen om ensam vårdnad till moderns fördel 2009. De 2 äldsta barnen är i dag 15 0ch 17 år.Frågan; Om de 2 äldsta barnen vill flytta till mig, hur går man till väga när man inte har någon vårdnad? Mamman kommer inte att acceptera detta på något vis, och barnen vill inte vara där. Mamman och hennes nye sambo är inte snälla mot barnen. Hur, vad, var?? Hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Eftersom barnens mamma för närvarande är deras vårdnadshavare så är det, som du är inne på, hon som bestämmer var de ska bo. 6 kap 14a§ e contrario, föräldrabalken (FB).(paragrafen föreskriver att rätten kan besluta på talan från en av föräldrarna om de båda har vårdnaden var barnet ska bo. I det fall man inte har vårdnad har man således inte möjlighet att föra talan om boende).

För att kunna föra talan om boende måste du således vara vårdnadshavare.

I det fall mamman samtycker till gemensam vårdnad kan ni skriva ett avtal som socialnämnden sedan får godkänna för att det ska anses såsom giltigt. 6 kap 6§ FB.

I den mån mamman motsätter sig gemensam vårdnad kan du ansöka hos rätten om detta. 6 kap 5§ FB. 

Genomgående för föräldrabalken är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. I praxis (domar från Högsta Domstolen) har man ansett att det såsom utgångspunkt får anses att barnets bästa är att föräldrarna har gemensam vårdnad. Normalt finns det således goda chanser till gemensam vårdnad. 

Du nämner även att barnen inte trivs och att de inte blir behandlade bra, detta kan vara anledning för dig att ansöka om ensam vårdnad även om det krävs väldigt mycket för att vårdnaden ska så att säga ''hoppa över'' till dig och inte bli gemensam.

Jag måste ändock såsom avslutande rekommendera dig att i denna fråga ta kontakt med en advokat för att föra din sak. Från det du har anfört så verkar det inte troligt att mamman självmant kommer att samtycka till gemensam vårdnad. Du bör således enligt min mening ta kontakt med en advokat för att överlägga hur ni ska gå tillväga.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000