Vem bekostar löpande underhåll och reparationer, hyresgäst eller hyresvärd?

Hej!

Jag ska hyra ett hus och funderar på vem som ska stå för service och reparationer? Det borde väl vara hyresvärden? Denne föreslår följande i hyresavtalet: 5. Hyresgästen skall bekosta smärre reparationer i fastigheten, såsom av lås, elströmbrytare, packningar etc, samt normal service av värmeanläggning, disk- och tvättmaskiner och dylikt.

Jag tycker detta verkar vara luddigt.

Mvh, Maria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För hyresförhållanden gäller den s.k. hyreslagen, 12 kap. jordabalken (JB) se 12 kap. 1 § JB. Om din hyresvärd är en privatperson som hyr ut sin bostad för annat än fritidsändamål och detta är den första som hyresvärden hyr ut så gäller i första hand ”privatuthyrningslagen” (lag om uthyrning av egen bostad), se lagens 1 §.

Lagen om uthyrning av egen bostad behandlar dock inte just frågan om vem som ansvarar för underhåll och reparationer och den frågan får därmed avgöras av hyreslagen.

15 § JB stadgar att under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär bl.a. att hyresvärden ansvarar för att med skäliga tidsmellanrum tapetsera, måla och utföra andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring och bruk. Det gäller dock inte om annat har avtalats och

1.hyresavtalet gäller ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet, eller

2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen och de avvikande bestämmelserna tagits in i en förhandlingsöverkenskommelse enligt lag.

Som jag förstår din fråga rör hyresavtalet hyra av ett enfamiljshus, och i sådant fall gäller att hyresvärden i avtalet kan ”friskriva” sig från sitt ansvar för det löpande underhållet av bostaden. Om du inte vill gå med på den föreslagna formuleringen som din hyresvärd presenterar så får du försöka förhandla med denne om att avtalet ska ha ett annat innehåll.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000