Vem bär bevisbördan för äganderätt av egendom vid utmätning?

2020-06-07 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag bor hos mina föräldrar och undrar om kronofogden kan utmäta mina förädrars saker.Ni har svarat på denna fråga tidigare, fast jag vill ha ett förtydligande. Ni skrev:Eftersom du bor hos och tillsammans med dina föräldrar så blir även presumtionsregeln i 4 kap. 19 § 2 st. UB tillämplig. Om gäldenären (du) och annan än som avses i första stycket har lös egendom i sin gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären. Det ligger alltså på kronofogden att bevisa att egendomen tillhör dig. Skulle det vara så att de hävdar att något tillhör dig som egentligen tillhör dina föräldrar så kan du motbevisa detta till exempel med hjälp av kvitton etc.Hur skall detta tolkas? Om det ligger på kronofogden att bevisa att x tillhör mig, varför skulle jag behöva motbevisa att x tillhör mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Av regeln i 4 kap. 19 § 2 stycket UB framgår att egendom endast får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (det vill säga dig). Regeln ska tolkas som att kronofogden bär bevisbördan för att du äger den egendom de tänkt utmäta. Den tolkningen fastslås bland annat av Högsta domstolen i fallet NJA 1986 s. 334. Det underlättar ju dock såklart för dig om du kan styrka med kvitton eller liknande att dina föräldrar äger egendomen i fråga. Det är dock som sagt inget krav, eftersom det åligger kronofogden att bevisa att du äger egendomen. Sammanfattningsvis behöver du inte motbevisa att egendomen tillhör dig så länge inte kronofogden bevisat att du äger egendomen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?