Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?

Vem bär ansvaret vid en såkallad tjuvtankning, ägaren till bilen eller personen som tjuvtankade.

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Tjuvtankning kan vara stöld alternativt ringa stöld

I 8 kapitlet 1 § brottsbalken finns ett brott som heter stöld. Att tjuvtanka, det vill säga tanka en bil från en bensinpump utan att betala, kan bedömas som stöld eller ringa stöld (det beror på värdet att bensinen som tjuvtankas). För att en person ska kunna bli dömd för stöld eller ringa stöld krävs att personen har uppsåt att tillägna sig det som den stjäl(bensin i det här fallet), vilket innebär att den som tjuvtankar måste vara medveten om följden av sitt handlande. Ägaren till bilen kan alltså inte bli ansvarig om han inte är med i bilen när den tjuvtankas av en annan person, eftersom ägaren inte har uppsåt till att stjäla bensinen, utan det har endast den eller de personerna som är med i bilen vid tjuvtankningen.

Slutgiltigt svar på din fråga

Om ägaren inte var med i bilen när den tjuvtankades så har jag svårt att se att denne har uppsåt till gärningen, och därför kan inte den bli ansvarig för stölden. Då är det alltså den personen som tjuvtankade som blir ansvarig.

Med vänliga hälsningar

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo