Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?

FRÅGA
Vem bär ansvaret vid en såkallad tjuvtankning, ägaren till bilen eller personen som tjuvtankade.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Tjuvtankning kan vara stöld alternativt ringa stöld

I 8 kapitlet 1 § brottsbalken finns ett brott som heter stöld. Att tjuvtanka, det vill säga tanka en bil från en bensinpump utan att betala, kan bedömas som stöld eller ringa stöld (det beror på värdet att bensinen som tjuvtankas). För att en person ska kunna bli dömd för stöld eller ringa stöld krävs att personen har uppsåt att tillägna sig det som den stjäl(bensin i det här fallet), vilket innebär att den som tjuvtankar måste vara medveten om följden av sitt handlande. Ägaren till bilen kan alltså inte bli ansvarig om han inte är med i bilen när den tjuvtankas av en annan person, eftersom ägaren inte har uppsåt till att stjäla bensinen, utan det har endast den eller de personerna som är med i bilen vid tjuvtankningen.

Slutgiltigt svar på din fråga

Om ägaren inte var med i bilen när den tjuvtankades så har jag svårt att se att denne har uppsåt till gärningen, och därför kan inte den bli ansvarig för stölden. Då är det alltså den personen som tjuvtankade som blir ansvarig.

Med vänliga hälsningar

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (634)
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?
2020-09-29 Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik

Alla besvarade frågor (84629)