Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?

FRÅGA
Hej! Om en person gått med på att passa ens hund mot betalning under några timmar och är sedan ute på en promenad med hunden och hunden gör sönder hundvaktens jacka. Vem bär då ansvaret för ersättning av jackan? Enligt skadeståndslagen paragraf 19 står det att innehavare bär ansvaret, är det detsamma som hundvakten?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Vem ansvarar?

Utifrån din fråga antar jag att det är Lagen om tillsyn över hundar och katter (HundL) som du syftar på, inte skadeståndslagen. Där framgår det att det är ägaren som ska ansvara för den skada en hund orsakar (19 § 1 st. HundL). Detta skadestånd räknas som strikt, innebärande att man ansvarar oavsett om skadan uppkommit genom eget vårdslöst agerande eller genom någon annans agerande.

Som du nämner framgår det även att innehavare bär ansvaret. Som innehavare till hund är bland annat någon som är hundvakt. Detta innebär att även hundvakten har ett strikt skadeståndsansvar. Om hundvakten har vållat skadan, vilket är fallet om personen har agerat vårdslöst, så har inte hundvakten rätt till någon ersättning (19 § första stycket, andra meningen HundL). Det framgår inte exakt hur eller varför hunden har haft sönder hundvaktens jacka vilket gör att det inte går att säga om hundvakten har vållat skadan eller inte.

Kan skadeståndets omfattning sättas ner?

Eftersom både hundägaren och hundvakten ansvarar för skadan är deras skyldighet solidarisk (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Med solidariskt ansvar menas att man ansvarar gemensamt. Hundvakten kan därför ha rätt till en del av den uppstådda skadan men troligtvis inte hela. Det kan vara möjligt att sätta ned skadeståndet med hjälp av så kallad jämkning enligt skadeståndslagen (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen).

Sammanfattning

Som svar på din fråga så bär ägaren av hunden som huvudregeln ansvaret. Även en innehavare kan bära ansvaret, vilket hundvakten räknas som. Beroende på vad som har skett är det möjligt att hundvakten har rätt till skadestånd, men det kan även vara så att hundvakten har agerat på ett sätt som gör att rätten till skadestånd fallit bort. Det är svårt att avgöra detta då det inte framgår riktigt vad som lett till att hunden har attackerat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98612)