Vem bär ansvaret för en hund som parats med en annan hund när endast hundpassare närvarat?

FRÅGA
Jag passade en tikhund som löpte och hon parade sig med en kompis hund.Vad gäller lagen? Vem är skyldig att betala för valpar och eventuella komplikationer ?Jag visste om att hon löpte och det va en olyckshändelse på natten hanhunden rymde dit tiken var . Vill veta om jag är skyldig henne för alla kostnader kring valpning och så enligt lag. Sen självklart kan hon och jag hjälpas åt men vill veta enligt lag vem som är skyldig .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om ersättning för hundar finns reglerat i en specifik lag som heter: Lag [2007:1150] om tillsyn över hundar och katter. Som huvudregel gäller att en ägare eller en som tagit emot hunden för underhåll har ett strikt ansvar. Detta innebär att det inte spelar någon roll om det var en olyckshändelse att hunden rymde eller att du inte kunde veta att tiken skulle träffa hanhunden på natten. Ansvaret finns där ändå. Jag kommer nu förklara närmre vad strikt ansvar innebär, om parningen ens kan ses som en skada och vem som blir skyldig att betala för valparna.

Strikt ansvar- närmre förklaring

Strikt ansvar innebär att en person får ansvara oavsett om personen orsakat skadan eller ej. När det gäller hundar är det inte bara ägaren utan också den som passa hunden som har strikt ansvar [1 § Tillsyn över hund- och kattlagen]. Således är det tyvärr du som bär ansvar för den skada som hunden orsakar när du passar den. Man skulle dock kunna fråga sig om en skada ens har ansetts uppstå som ska ersättas?

Har ens en skada uppstått i lagens mening?

För att ens ha ett strikt ansvar krävs det att en skada uppstått på sak eller person. Djur räknas som saker när en talar om skadestånd men för att det ska räknas som en sakskada krävs det att fler förutsättningar är uppfyllda. Dels krävs det att någon äger djuret för att det ska kunna ses som en sakskada. Dels krävs det också att ägaren lider en ekonomisk förlust till följd av den uppkomna skadan. I ditt fall är det konstaterat att båda hundarna har en ägare, så frågan rör snarare om parningen kan betraktas som en sakskada i det avseendet att tikägaren ska ha lidit någon ekonomisk förlust.

I ett rättsfall sågs en ägare ha lidit sakskada när dennes tik blivit betäckt av en lösdrivande hanhund, [NJA 1990 s. 80]. Detta blev alltså ersatt, men detta var främst för att tiken var en avelstik som ägaren skulle tjänat pengar på om tiken fött valpar med en i samma hundras. I ditt fall är det kanske inte på detta vis och det går att argumentera både för och emot att parningen ska ses som en sakskada som är ersättningsbar.

Exempelvis skulle en kunna argumentera för att ägaren av tiken kan ses ha lidit en ekonomisk förlust om denne måste ta hand om hundvalparna, och då kan det betraktas som en sakskada. En annan skulle kunna argumentera för att födseln av valparna inte är en ekonomisk förlust utan snarare en möjlig inkomstkälla vid en försäljning.

Sammanfattningvis- Vem är skyldig att betala för valpar och ev. komplikationer?

Alternativ 1: Om födseln av valparna skulle ses som en ekonomisk förlust, vilket innebär att du har strikt ansvar, är det du som får ansvara för kostnaderna för valparna och ev. komplikationer. Det finns dock en möjlighet för dig att jämka [nedsätta] ditt ansvar och det är om det går att visa att den tikägaren bidragit till skadan genom att ge dig otillräcklig information om vilken tillsyn som hunden kräver eller något liknande [6 kap. 1 § andra stycket, skadeståndslagen]. En annan möjlighet är att du lägger ansvaret på den andra hundägaren. Eftersom ansvaret är strikt är det möjligt att få den andra ägaren att behöva dela ansvaret med tikägaren om den nu låtit sin hanhund rymma dit tiken var. Detta kan dock bli svårare att visa och få stöd för.

Alternativ 2: Om du lyckas argumentera för att parningen med tiken inte kan ses som en skada, är det möjligt att tikägaren själv får ansvara eftersom strikt ansvar kräver att en skada har uppstått för att du ska bli ansvarig.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97723)