FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 08/11/2016

Vem bär ansvar vid trakasserier mot anställd orsakad av inhyrd personal

Säg att en medarbetare gjort sig skyldig till sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Spelar det någon roll om medarbetaren är fast anställd på arbetsplatsen eller om personen är inhyrd från ett bemanningsföretag vad gäller omplacering? Är arbetsgivaren skyldig att omplacera personen eller är det bemanningsföretagets uppgift att lösa det? Vilka lagrum gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag klargöra att nej, det spelar ingen roll om den som trakasserar är anställd av samma arbetsgivare eller om det rör sig om en person från ett annat företag.

När (eller om) det kommer arbetsgivaren till känna att en anställd anser sig utsatt för trakasserier, oavsett i vilken art de är, och detta skett i samband med den anställdes egna arbete eller av någon som utför arbete åt arbetsgivaren (däribland inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag) träder ett ansvar in för arbetsgivaren att utreda och vid behov förhindra att detta upprepas. Samma regler gäller för praktikanter. Lagrummet här är 2 kap. 3 § diskrimineringslagen.

Ansvaret arbetsgivaren har sträcker sig så långt att det föreligger en generell plikt att förebygga trakasserier av alla slag, och förhindra dem även om en anställd aktivt gått och upplyst arbetsgivaren om vad som hänt. Lagrummet här är 3 kap. 6 § diskrimineringslagen.

Ansvaret ligger således primärt på arbetsgivaren. Hur denne väljer att agera (dvs. omplacering, samtal med berörda, avsluta samarbetet med bemanningsföretaget etc.) varierar från fall till fall och vad som är lämpligt i ditt fall går inte att avgöra utan mer information. Utöver detta finns möjlighet för skadestånd för en anställd om arbetsgivaren inte skulle vidtag några (eller tillräckliga) åtgärder.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Hittade du inte det du sökte?