Vem avgör skuldfrågan i domstolen?

2020-08-21 i Domstol
FRÅGA
Är det de tre nämndemännen vid ett brottmål som avgör skuldfrågan eller domaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en huvudförhandling i brottmål ska tingsrätten som huvudregel bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän (1 kap. 3 b § första stycket RB). Rättens ledamöter beslutar tillsammans i både skuld- och påföljdsfrågan genom röstning. Allas röster är lika mycket värda, såväl nämndemännens som den lagfarna domarens.

För att döma en person till ansvar krävs att majoriteten av rättens ledamöter vill fälla personen. För det fall två ledamöter vill fria och två vill fälla ska man välja att fria utifrån principen hellre fria än fälla (29 kap. 3 § RB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?