Vem avgör om en person behöver en förvaltare?

FRÅGA
Vem avgör om enperson behöver en förvaltare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem avgör om det finns behov av en förvaltare?

Det är rätten, d.v.s. tingsrätten, som avgör om en person är i behov av en förvaltare (11 kap. 7 § föräldrabalken).

Hur avgörs frågan om förvaltarskap?

Förvaltarskap kan bli aktuellt för en person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sin person. Personens behov av hjälp ska bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande (11 kap. 4 § och 11 kap. 7 § föräldrabalken). Det ska alltså finnas ett samband mellan personens tillstånd och behovet av en förvaltare. Dessutom ska de insatser som en god man kan bidra med inte anses vara tillräckliga för att fylla det behov av hjälp som personen ifråga har (11 kap. 7 § föräldrabalken).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84389)