Vem av samborna har rätt till hyreslägenheten vid separation?

FRÅGA
Hej.Jag och min flickvän har bott ihop i ca 13 år.Jag står själv på hyreskontraktet på lgh som vi bor i, nu efter ca 13 år ihop har jag valt att vi ska gå åt var sitt håll.Alla räkningar samt hyra har vi betalat ihop som vi skaffat på oss mm Hon säger då att hon har lika rätt till lgh som jag har och trycker på sambolagen. Vad jag får fram så har hon ingen rätt till lgh då vi inte skrivit något avtal. Hur ligger det till igentligen? Har hon någon möjlighet att få lägenheten eller är det "bara" för henne att hitta en annan?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågan kring vem som har rätt till hyreslägenheten regleras i sambolagen (SamboL). Avgörande är om ni skaffade lägenheten tillsammans eller om du skaffade den innan samboskapet, eftersom jag inte kan utläsa detta ur din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller i båda situationerna (3 § och 5 § SamboL).

Om lägenheten utgör samboegendom ska den tillfalla den som bäst behöver den

Om ni skaffade hyreslägenheten för att bo i den tillsammans utgör den samboegendom, oavsett om enbart du står på hyreskontraktet. Vid begäran av dig eller din före detta flickvän kan en bodelning göras varav all eran samboegendom ska delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens vem som ska ta över hyreslägenheten ska den tillfalla den sambo som bäst behöver den (3 §, 8 §, 14 § och 16 § andra stycket SamboL).

Vid bedömningen av vilken sambo som bäst behöver hyreslägenheten kan hänsyn tas till om någon av er har barn, er ekonomi eller möjlighet att erhålla bostad på annat håll.

Om lägenheten inte utgör amboegendom

Om du införskaffade lägenheten innan samborelationen utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad, så ska hyreslägenheten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Hyreslägenheten ska som utgångspunkt tillfalla den person som skaffade den innan samborelationen.

Trots detta kan den andre sambon överta lägenheten under förutsättning att den sambon bäst behöver bostaden samt att det anses skäligt. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till om sambon har barn, i annat fall krävs synnerliga skäl för att den andre sambon ska kunna ta över lägenheten. "Synnerliga skäl" ska tillämpas restriktivt, det vill säga att det ska föreligga mycket starka skäl för att den andre sambon ska få överta lägenheten (22 § SamboL och prop. 1973:32 s. 169).

Sammanfattning

Vem som har rätt till hyreslägenheten beror dels på om lägenheten utgör samboegendom, dels på en behovsbedömning som jag tyvärr saknar underlag för att göra en bedömning av.

Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan avgöra frågan, oftast en advokat. I sådant fall får ni betala ansökningsavgift till tingsrätten samt advokatens arvode.

Om du vill ta vidare frågan kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig för dig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93145)