Vem av samborna har bäst rätt att bo kvar i en hyrd bostad vid separation?

Hej! Vi är sambos och hyr en bostad. Vem har störst rätt att bo kvar vis separation? Vi står båda på kontraktet. Vi har två små barn gemensamt och jag har två sedan tidigare som också bor i huset. Jag kommer att ha de små barnen på heltid.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår är din fråga om du eller din sambo har störst rätt att bo kvar i den bostad ni nu hyr vid en separation. Reglerna om samboskap finns i sambolagen (SamboL). Jag börjar med att beskriva några allmänna förutsättningar, och därefter vidare specifikt till din fråga.

Är bostaden samboegendom?

När ett samboförhållande tar slut ska den egendom ni har, som är samboegendom,fördelas lika mellan er i en bodelning (8 § SamboL). Detta gäller dock bara om någon av er begär det. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som skaffats i syfte att användas gemensamt (3 § och 5 § SamboL). Eftersom du och din sambo båda står på kontraktet, antar jag att ni också skaffade bostaden för att bo i tillsammans. Bostaden är därför samboegendom.

Vem har störst rätt att bo kvar?

Eftersom bostaden är samboegendom, får den av er som bäst behöver bostaden bo kvar om ni separerar (16 § SamboL). För att avgöra vem som bäst behöver bostaden görs en helhetsbedömning där olika faktorer har betydelse. Att era gemensamma barn ska bo hos dig på heltid talar för att du bäst behöver bostaden. Även bostadens avstånd till skola och barnomsorg spelar roll för vem som ska få bo kvar, eftersom barn ofta mår bäst av att inte behöva byta skola. Ytterligare faktorer som kan spela roll är närheten till en sambos arbetsplats, om en sambo har uppnått hög ålder eller har någon slags funktionsnedsättning som gör att hen är mer beroende av att bo kvar i den aktuella bostaden. Slutligen kan även möjligheten att skaffa bostad på egen hand spela roll. Till exempel om du har mycket lättare att skaffa en annan bostad än vad din sambo har, talar det för att din sambo bäst behöver bostaden.

Sammanfattning

Som du märker är det många olika faktorer som kan vara av betydelse vid bedömningen av vem som bäst behöver lägenheten. Vad som i er situation talar starkt för att du bäst behöver bostaden, är att du ska ha barnen boende hos dig på heltid. Om det inte finns andra omständigheter som talar för att din sambo bäst behöver bostaden, skulle jag tro att du sannolikt får bo kvar. Det är dock svårt för mig att säga exakt vad som gäller utan fler detaljer om er situation.

Råd

Hoppas svaret är till hjälp och att ni hittar en bra lösning! Om ni inte själva kommer överens om vem som bäst behöver bostaden, kan ni begära att tingsrätten utser en bodelningsman. Detta kostar dock varför det bästa är om ni själva enas om en lösning. Har du fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga eller lämna en kommentar. Det går även bra att kontakta någon av våra jurister på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning