Vem av samborna är den rättsliga ägaren till bilen?

Hej. Sambos går isär, kvinnan står skriven på bilen och har nyttjat denna. Mannen har betalat , vem får bilen?

Finns en skuld på 65tusen på bilen. Om kvinnan betalar in det får hon tillgång till bilen då om hon inte har rätt till det utan att ha betalat? Tack. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När sambor separerar sker normalt ingen bodelning utan för att en bodelning ska ske krävs att någon av samborna kräver detta (8 § SamboL). I en bodelning ingår samboegendom (12 § SamboL), vilket är sambors bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). En bil kan således inte anses vara samboegendom eftersom detta inte är att betrakta som inre lösöre. I en eventuell bodelning kommer alltså en bil inte att räknas med och kommer därmed inte kunna tillfalla någon av samborna på det viset.

Den som då har rätt till bilen är den som är den juridiskt riktiga ägaren. Detta är emellertid inte helt enkelt att svara på. Den person som står som registrerad ägare på en bil är inte nödvändigtvis den riktiga ägaren. Detta kan dock utgöra ett bevis för vem som äger bilen, om än inte ett tillräckligt bevis, eftersom det inte görs någon rättslig prövning om vem som äger bilen när detta förs in i registret. Det blir således aktuellt att se till andra omständigheter. Att den ena sambon betalat bilen och står på lånet för denna är en omständighet som talar för att denne sambon är ägare av bilen. Att den andre sambon å andra sidan använder bilen utgör en omständighet som pekar på att det är denna sambon som är ägare av bilen. Vem som betalar försäkring och bensin till bilen är också omständigheter som kan visa på vem som är bilens ägare. Det finns således flera olika omständigheter att beakta och ett riktigt svar på frågan om vem som är bilens riktiga ägare kan endast fås av allmän domstol, där samtliga omständigheter måste beaktas.

Min uppfattning är att om kvinnan i din beskrivning betalar för bilen kommer hon att ses som den juridiskt riktiga ägaren eftersom det då finns flera omständigheter som pekar på detta; hon står som ägare i registret, använder bilen samt har betalat för den. För att få ett klart svar är stämning i domstol dock det enda alternativet. En domstolsprocess kan dock bli både lång och kostsam. Det är därför såklart en fördel om samborna kan komma överens själva istället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”