Vem av makarna har bäst rätt till bostaden vid bodelning

2017-11-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min exfru ligger i skillsmässa. Vi har ett gemensamt barn ihop på 2 år och hon har ett barn på 9 år sedan tidigare som bor varannan vecka hos oss.Hennes dotters pappa har ett tryggt boende med sin nuvarande fru.Skilsmässan registrerades hos tingsrätten i juli men träder i fulla kraft i Januari då betänketiden är över.Vi fick våran hyresrätt för ca 1.5 år sen och vi båda står på kontraktet.Hon hotar mig titt som tätt att kasta ut mig för annars går hon till tingsrätten och hon hävdar att hon solklart kommer vinna målet eftersom hon har större behov av lägenheten än mig då hon har 2 barn och jag bara ett.Är det verkligen så lätt för henne att vinna som hon säger? Måste man inte ha speciella skäl för att begära en prövning i en domstol?Låt mig tilllägga att det är jag som varit pappa ledig mest, vabbat mest och tagit ledigt vid studiedagar då skolan är stängd. Även tagit hand om hennes dotter under tiden vi varit gifta mär hon prioritet festande och jobb resor etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till viss del stämmer det din exfru säger, men det finns en del att utreda vilket jag kommer att gå in på här nedan.

När det gäller en bodelning vid skilsmässa är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig, och de lagrum som hänvisas till nedan går att finna genom länken ovan.

Den make som bäst behöver bostaden

Som din exfru nämnt så är det så att den av makarna, alltså av er, som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att överta denna. Det kan dock vara så att den av er som inte övertar bostaden får utge ersättning till den andre, om det denne erhåller genom bodelningen inte väger upp till värdet av bostaden. En förutsättning är att det ska anses skäligt att bostaden övertas av din fru. Detta följer av 11 kap. 8 § ÄktB.

Bedömningen av vem som bäst behöver bostaden
Jag har alltså nämnt att din exfru till viss del har rätt i att den som bäst behöver bostaden har rätt att överta denna, men vad som inte riktigt stämmer är att det är avgörande att hon har två barn medan du endast har ett barn. Till viss del tar man givetvis hänsyn till vårdnad av barn, men även vem av makarna som har bäst möjlighet att kunna skaffa en ny bostad och vikt kan även läggas vid makarnas ekonomiska förhållanden. Det är alltså flera faktorer som är av betydelse, och inte bara vårdnad av barn.

Skuld till den andre maken vid övertagande av bostad
Som jag nämnde ovan kan den make som övertar bostaden bli ersättningsskyldig till den andre om denne inte får tillräcklig ersättning vid bodelningen vilket följer av 11 kap. 10 § ÄktB. Beloppet ska då betalas i pengar, men av vad som framgått så kan man få visst anstånd med denna betalning. Max 6 månader, men det beror på omständigheterna.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att din exfru har rätt i att den som anses bäst behöva bostaden har rätt att överta denna, men som sagt är det flera faktorer som ska tillmätas hänsyn vid denna bedömning. Men vem som t.ex. vabbat mest bör inte bli avgörande för denna bedömning.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95694)