Vem ärver vid sambos bortgång?

Sambos har skrivit ett testamente där den andre skall ärva den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Den avlidne har 2 barn och den kvarvarande sambon har 2 barn.

Dom har alltså inte gemensamma barn och den kvarvarande sambon känner oro för vad den avlidnes sambons barn kan kräva. Dom har ett hus plus ett sommarhus som dom står på 50-50.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken.

Som sambo saknar man legal arvsrätt. Testamente är därmed ett bra sätt att försäkra sig om att sambo får ärva vid eventuellt dödsfall. I övrigt sker en bodelning gällande er samboegendom etc. ( se 8§ sambolagen )

Barns arvsrätt

Är barnen myndiga vid dödsfallet är det dessa som kommer dela på den totala kvarlåtenskapen (bortsett från det som är testamenterat). Den delade kvarlåtenskapen blir alltså vardera barns legala arvslott. Den avlidnes bröstarvingar, dvs. egna barn, har alltid rätt att få ut minst sin laglott vid förälders död. Det framgår av 7kap. 1§ att laglotten utgörs av hälften av den legala arvslotten som tillfaller bröstarvinge. Finns det fler barn så ska de få en lika stor lott av arvet. Detta framgår 2 kap. 1 § 2st.

Har avlåtaren testamenterat någon en förmån över kvarlåtenskapen så har bröstarvingarna ändå alltid rätt att få ut sin laglott. Om inte annat så kan laglotten fås ut genom egendom med fri förfoganderätt. Detta framgår av 7kap. 5§.

Därmed kan den delen av sommarhuset som ägts av den avlidne komma att tillfalla barnen om de inte från andra tillgångar får ut sin laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning