Vem ärver vårt hus i Spanien?

2021-11-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej, vi har precis köpt ett hus i Spanien och blir fundersam på hur det blir när vi dör. Vi är äkta makar som äger 50% var av den spanska fastigheten. Vi har två biologiska barn tillsammans. Vi kommer inte att flytta till Spanien eller ansöka om medborgarskap där utan vi fortsätter att bo och vara skriven i Sverige.Kommer en av oss sen som efterlevande äga hela bostaden och senare våra barn att automatiskt ärva bostaden belägen på Costa Blanca och hur blir det i så fall med gåvoskatt? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) och arvsförordningen för att besvara din fråga.

Tillämplig lag

Först måste en avgöra vilken lag som kommer att tillämpas, enligt art 21.1 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen vid sin död hade sin hemvist gälla. Ett undantag till detta är ifall det av alla omständigheter framgår att det är uppenbart att en närmare anknytning finns till det andra landet. I ert fall om ni planerar att bo i Sverige och vara skrivna här talar det för att er hemvist ska vara Sverige. Därmed ska svensk rätt tillämpas på arvet.

Efter att ena maken går bort ska en bodelning göras där ert giftorättsgods delas lika mellan er. Huset kommer alltså att delas lika mellan er vilket innebär att ni behåller 50% äganderätt var. I efterhand kommer efterlevande make att ärva all egendom med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Denne kan alltså använda bostaden och resterande kvarlåtenskap som denne vill men får inte testamentera bort den. Vid efterlevande makes bortgång kommer arvet från båda föräldrarna att delas lika mellan båda bröstarvingarna (3 kap. 2 § ÄB). Det kommer inte heller att finnas någon arvsskatt då den är avskaffad i Sverige.

När det gäller din fråga om gåvoskatt är jag inte riktigt säker på vad du menar, ifall ni planerar på att ge huset i gåva så kommer beskattning ske enligt spanska skatteregler då huset är beläget där. Samma regler för arv gäller inte för gåva. Vi på Lawline är dock inte insatta i spansk rätt och jag kan därmed inte gå djupare in på vilken skattesats det kommer att handla om eller om Spanien har gåvoskatt, utan jag kan bara säga att spanska skatteregler ska tillämpas.

Sammanfattning

Ifall er hemvist är Sverige vilket det av frågan framgår att den är så kommer svensk rätt att tillämpas gällande arvet. Efterlevande make kommer till en början att ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt efter den först avlidne maken/makan. När efterlevande make går bort kommer era bröstarvingar att ärva er egendom lika mellan varandra. Skatt kommer inte att betalas för arvet då svensk rätt tillämpas och arvsskatten är avskaffad. Spanska skatteregler kommer att tillämpas ifall ni väljer att ge huset i gåva.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98657)