Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider?

2020-06-10 i Sambo
FRÅGA
Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider? Är det jag eller våra gemensamma barn eller måste jag lösa ut barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som blir tillämpliga på din fråga finns i sambolagen och ärvdabalken. Svaret blir lite olika beroende på om stugan är mer av en fritidsstuga/sommarstuga eller om det är er huvudsakliga bostad men utfallet blir likadant oavsett.

När din sambo avlider ska en bodelning göras om du begär det. I bodelningen ingår er samboegendom (8 § SamboL). Samboegendomen består av er gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att om stugan är er huvudsakliga gemensamma bostad och ni införskaffade den för gemensam användning så är den samboegendom och ska därmed räknas med i bodelningen. Vid bodelningen räknas först värdet av all er samboegendom samman (12 § SamboL). Sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen (13 § SamboL). Till sist delas det kvarvarande värdet, sedan skulderna dragits av, lika mellan dig och din avlidna sambo (14 § SamboL). I praktiken innebär det här att halva värdet av stugan kommer tillfalla dig och andra halvan kommer ingå i arvet efter din avlidna sambo.

Om det däremot är så att stugan inte är er gemensamma bostad, exempelvis på grund av att det är en sommarstuga eller om någon av er ägt stugan innan samboförhållandet började, så är stugan inte samboegendom och omfattas inte av sambolagen. Eftersom jag tolkar det som att ni äger hälften av stugan var innebär det i praktiken ingen skillnad mot om det hade varit samboegendom, eftersom du äger din halva och har rätt till värdet av den, och din sambos halva kommer ärvas av era gemensamma barn. Den skillnad som blir är dock att om stugan är er gemensamma bostad och därmed samboegendom så kan du yrka på att du är i bäst behov av stugan och därmed få den avräknad på din lott, d.v.s. att du löser ut era gemensamma barn (16 § 2 stycket SamboL). Om den inte är samboegendom har du inte den rätten på samma vis eftersom du kommer äga hälften och era gemensamma barn den andra hälften, vilket innebär att ni har lika stor bestämmanderätt över stugan.

Sambor ärver inte varandra. Det är därför era gemensamma barn som kommer ärva kvarlåtenskapen efter din sambo eftersom de är din sambos bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att de kommer ärva din sambos andel av stugan, samt alla din sambos övriga tillgångar. För att du ska stå som ensam ägare på stugan måste du därför "lösa ut" era gemensamma barn ur stugan.

Om ni vill frångå sambolagens regler kan ni antingen skriva ett samboavtal eller ett testamente som fördelar tillgångarna vid din sambos död. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal eller testamente rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra kunniga jurister. Du bokar enklast tid genom att fylla i formuläret på vår hemsida.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97480)